Πανεπιστήμιο της Pannonia – Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Οικονομικών (Ουγγαρία)

Το Πανεπιστήμιο της Pannonia είναι ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Transdanubia της Ουγγαρίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει σημαντική παράδοση και παρελθόν, καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς των επιστημών. Αυτό το πολύ-τομεακό πανεπιστήμιο εγγυάται μοναδικές δυνατότητες για απόκτηση γνώσεων στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τα οικονομικά, τη μηχανική, τα παιδαγωγικά, τις κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, καθώς και μέσα από πλήθος εξω-πανεπιστημιακών επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου διακρίνεται για την προσφορά και τα επιτεύγματά του τόσο στην Ουγγαρία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Οικονομικών του Πανεπιστημίου συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών με υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα.

Με επίκεντρο τους φοιτητές, το Τμήμα καλλιεργεί και προωθεί την ηθική συμπεριφορά και τις αρχές της ανοικτής προσέγγισης στα κοινωνικά, οικονομικά και επιστημονικά δεδομένα. Προσφέροντας εκπαίδευση βασισμένη στην έρευνα, προσανατολισμένη παράλληλα στην πρακτική εφαρμογή της, προετοιμάζει τους απόφοιτους που θα λειτουργήσουν ως φορείς αλλαγής στο κοινωνικό επίπεδο.

Το Τμήμα Επιχειρήσεων και Οικονομικών ήταν η πρώτη σχολή που έλαβε το ουγγρικό βραβείο ποιότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το 2008.

Το 2014 το Τμήμα έγινε μέλος της AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Το Τμήμα διαθέτει μια αναγνωρισμένη και ισχυρή Διδακτορική Σχολή, στην οποία εξαιρετικοί καθηγητές καθοδηγούν ερευνητικές ομάδες στους τομείς των οικονομικών, των επιχειρήσεων και του management.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσέλκυσης γνωστών και αξιόλογων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Επιχειρήσεων και Οικονομικών στοχεύει στην οικοδόμηση ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, με τη συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, καθώς και συνεργασίες με προσκλήσεις για διδασκαλία. Τέλος, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει και προάγει τις σχέσεις του με τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό ιστό στο τοπικό επίπεδο.

Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ (Ελλάδα)

Η Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ (21 χρόνια λειτουργίας) είναι μια μοναδική, δυναμική και καινοτόμος εταιρεία συμβούλων με ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ, διεθνή εμπειρία και πολλές διακρίσεις στην παροχή ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εφαρμογών, της ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης, της διαχείρισης εκδηλώσεων, της κοινωνικής καινοτομίας και του πολιτισμού.

Με περισσότερα από 70 έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ως συντονιστής ή εταίρος, η Μίλητος έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων, καθώς και σε βάθος κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Μίλητος εξειδικεύεται στη σύλληψη, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, σε μεθοδολογίες εκπαίδευσης-εκπαιδευτών, σε διαδραστικά εργαλεία online μάθησης και σχετικές διαδικτυακές εφαρμογές.

Η Μίλητος διαθέτει επίσης εμπειρία στη δημιουργία και ενεργοποίηση δικτύων, στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση απαιτητικών εκδηλώσεων και εκστρατειών μεγάλης κλίμακας.

Συνολικά, τα τελευταία 10 χρόνια, η Mίλητος έχει διοργανώσει περισσότερες από 185 πολυδιάστατες εκδηλώσεις και δράσεις διάδοσης με περισσότερους από 65.000 συμμετέχοντες, έχοντας λάβει πολλές διακρίσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών της, το καινοτόμο περιεχόμενο, την επιρροή, την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων επικοινωνίας , συμπεριλαμβανομένων 2 ευρωπαϊκών βραβείων – ΓΔ AGRI Βραβείο Κοινού στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (1η θέση) και το Βραβείο Καινοτόμου Επικοινωνίας στην ΕΕ (3η θέση) για το πρόγραμμα LLP farmsup! σχετικά με την προώθηση της αγρο-επιχειρηματικότητας. Η Μίλητος έχει μια πολύ-επιστημονική ομάδα 10 ατόμων, ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και περισσότερες από 350 συνέργειες παγκοσμίως.

Πανεπιστήμιο Tartu (Εσθονία)

Το Πανεπιστήμιο του Tartu (UTARTU) ιδρύθηκε το 1632. Προσφέρει 195 πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν περισσότεροι από 13000 φοιτητές (11% από χώρες του εξωτερικού) σε 4 τμήματα (Τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες, Ιατρική, Επιστήμη και Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες). Το Πανεπιστήμιο έχει 3600 άτομο διοικητικό και διδακτικό προσωπικό. Ανήκει στο 1,2% των καλύτερων Πανεπιστήμιων στον κόσμο ανάμεσα σε 20000 ιδρύματα. 54 επιστήμονες που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο ανήκουν στο κορυφαίο 1% των επιστημόνων με αναφορές στο έργο τους, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με 72 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 26 χώρες.

Το Πανεπιστήμιο του Tartu συνεργάζεται στενά με τον οργανισμό Estonian Roundtable for Development Cooperation σε διάφορα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας επιστημονική τεκμηρίωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το τμήμα του Πανεπιστήμιου που εμπλέκεται στο έργο GreenCool είναι το Ινστιτούτο Johan Skytte για στις Πολιτικές Επιστήμες. Το Ινστιτούτο προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε προπτυχιακό, πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε χρόνο εκπαιδεύονται 150 φοιτητές από ένα ακαδημαϊκό προσωπικό 27 ατόμων, υλοποιώντας ερευνητικά έργα στα πεδία της διακυβέρνησης, της πολιτικής, της ενσωμάτωσης κλπ. Το Ινστιτούτο έχει μεγάλη εμπειρία στην κινητοποίηση και εμπλοκή οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και συναφών οργανισμών σε ποικιλία έργων και παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ινστιτούτο έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για διεθνή ακροατήρια από χώρες όπως το Βιετνάμ, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τις ΗΠΑ.  

Το τμήμα ONESET (Online Education & Stakeholder Engagement Team) είναι ένα ξεχωριστό τμήμα του Ινστιτούτου που ιδρύθηκε το 2016 στο ρόλο του συνδέσμου μεταξύ Πανεπιστημίου και κοινωνίας των πολιτών με στόχο την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους οργανισμούς σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας.  

Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus (Λιθουανία)

Το Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus (VMU) έχει τη φήμη ενός Πανεπιστημίου με διεθνή προσανατολισμό και ελεύθερο πνεύμα. Ο χρόνος σπουδών στο Πανεπιστήμιο αποτελεί μια διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικότητας των σπουδαστών, πέρα από την προετοιμασία τους για μια επαγγελματική καριέρα, με έμφαση στην ανάπτυξη του ατόμου. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ολιστική εκπαίδευση με στόχο την παροχή δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν την κατανόηση κοινωνικών διαστάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, την ικανότητα αντίληψης και ανάλυσης προβλημάτων με κριτική σκέψη, την ανάπτυξη της αγάπης για την έρευνα και τη δια βίου μάθηση – στοιχεία που διαμορφώνουν ένα ώριμο άτομο με κριτική ετοιμότητα.   

Πανεπιστήμιο WUT Timisoara (Ρουμανία)

Με μια ιστορία 80 ετών (έτος ίδρυσης 1944) το Πανεπιστήμιο WUT είναι το τέταρτο μεγαλύτερο στη Ρουμανία και το μεγαλύτερο στη δυτική Ρουμανία. Η πόλη της Timisoara στην οποία βρίσκεται είναι το σημείο που άναψε η σπίθα της αντι-κομμουνιστικής επανάστασης το 1989, ενώ η πόλη είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2023.  Το Πανεπιστήμιο έχει ηγετική θέση στο περιφερειακό επίπεδο στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα, ενώ πρωτοστατεί στην παροχή διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος, στην αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, αλλά και στην προσφορά λύσεων για ποικιλία κοινωνικών προκλήσεων και προβλημάτων. Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος της UNITA που αποτελείται από 6 ανώτατα ιδρύματα σε 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ρουμανία). Στην κοινοπραξία αυτή, φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό συνεργάζονται μέσω κινητικότητας αλλά και ψηφιακού campus σε όλες τις γλώσσες των μελών, με βάση την αρχή της κατανόησης και της συμπερίληψης.

Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 15000 σπουδαστές (6% από χώρες του εξωτερικού) σε 11 επιστημονικά πεδία και τμήματα, 85 πτυχιακά προγράμματα, 120 μεταπτυχιακά προγράμματα, 12 διδακτορικές σχολές, 27 ερευνητικά κέντρα, που υποστηρίζονται από 642 άτομα ακαδημαϊκού προσωπικού και περισσότερα από 500 διμερή συμφωνητικά σε διεθνές επίπεδο. Τα 11 τμήματα του Πανεπιστημίου καλύπτουν τα πεδία των Οικονομικών, Νομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αθλητισμού και Τεχνών. Η επιστημονική ομάδα που εμπλέκεται στο έργο GreenCool έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και τα μέλη της προέρχονται από τα πεδία των πολιτικών επιστημών, της επικοινωνίας, της γεωγραφίας και των κοινωνικών επιστημών.