Pannoonia Ülikool – Ettevõtlus- ja majandusteaduskond

Pannoonia Ülikool on Ungari Transdanubia (ajalooline piirkond Ungaris) piirkonna oluline kõrgharidusasutus. Märkimisväärse erialase traditsiooni ja eduka minevikuga ülikooli pakutavad programmid hõlmavad peaaegu kõiki teadusvaldkondi – ülikool annab suurepärased võimalused saada kaasaegseid teadmisi humanitaar-, majandus-, inseneri-, pedagoogika-, sotsiaal- ja loodusteaduste vallas, lisaks sellele pakutakse võimalust harida ennast ka õppekavavälise eriala- ja teadustegevuse vallas. Ülikooli teadlased on saavutanud edu erinevates projektitaotlustes nii Ungaris kui ka Euroopa Liidus.

Pannoonia Ülikooli ettevõtlus- ja majandusteaduskond panustab oma kvaliteetse hariduse, teadus- ja arendustegevusega avalikkuse ja kodanikuühiskonna toimimisse ja täiustamisse. Üliõpilaskeskse ärikoolina pakub ta hoolivat keskkonda ja viljeleb avatud ettevõtlust, kus on oluline eetiline lähenemine ja käitumine.

Pakkudes teaduspõhist praktikale orienteeritud haridust, valmistab see ette koolilõpetajaid, kes toetavad ja loovad oma kogukondades positiivseid muutusi.

Äri- ja majandusteaduskond oli 2008. aastal esimene, kes pälvis Ungari kõrghariduse teaduskondade kvaliteediauhinna.

2014. aastal jõudis teaduskond olulise verstapostini; temast sai AACSB International (Äriülikoolide Kolleegiumi  Edendamise Ühendus) liige.

Teaduskonnas on tunnustatud ja mõjukas doktorikool, kus suurepärased professorid juhivad uurimisrühmi majanduse, ettevõtluse ja juhtimise valdkondades. Olles mõistnud, kui oluline on meelitada Pannoonia Ülikooli üha rohkem tuntud ja lugupeetud õppejõude, on ettevõtlus- ja majandusteaduskonna eesmärgiks olnud luua tugevaid ja pikaajalisi suhteid juhendajatega, kaasates neid mitmekesistesse teaduskoostööprojektidesse. Samuti on ülikool, mõistes hariduse reaalelupõhisemaks muutmise vajalikkust, juba astunud samme suhete tugevdamiseks oma regiooni ettevõtetega.

Militos Consulting S.A.

Militos Consulting S.A. (tegutsenud 20 aastat) on ainulaadne, dünaamiline ja uuenduslik 360° konsultatsioonifirma, millel on tugev Euroopa profiil ning rahvusvaheline kogemus. Militosel on palju integreeritud ja innovatiivseid kogemusi nõustamisteenuste pakkumisel paljudes valdkondades. Näiteks mängustamine (i.k gamifiation) ja digitaalsed rakendused, oskuste suurendamine, ettevõtlusõpe, kutseharidus ja -koolitus (VET), kommunikatsioon, kogukonna loomise ja teadlikkuse tõstmise meetmed, sündmuste korraldamine, sotsiaalne innovatsioon, kultuur jne.

Militosel on juhi või partnerina 60 ELi rahastatud projekti ja tegevust, laiaulatuslike ja keeruliste projektide projektijuhtimise kogemus ning põhjalik arusaam Euroopa poliitikast. Militosel on teadmised uute ja jätkusuutlike ettevõtlusskeemide, koolitajate koolitamise metoodikate, interaktiivsete e-õppe tööriistade, võrgumängude ja mobiilirakenduste väljatöötamise, arendamise ja käitamise vallas.

Samuti on Militosel laialdased kogemused ja teadmised kogukondade mobiliseerimisel, võrgustike loomisel ja aktiveerimisel ning nõudlike sündmuste ja suuremahuliste kampaaniate kavandamisel, juhtimisel ja elluviimisel.

Kokkuvõttes on Militos viimase 8 aasta jooksul korraldanud enam kui 185 üritust ja info levitamise aktsiooni enam kui 65 000 osalejaga. Ta on saanud palju tunnustusi oma teenuste kvaliteedi, uuendusliku sisu, kommunikatsioonitegevuse mõju ja tõhususe eest, sealhulgas 2 Euroopa auhinda (DG AGRI), st. Avaliku CAP eriauhind Euroopa laiaulatuslikuma leviku eest (1. koht) ja EL CAP uuendusliku kommunikatsiooni auhind (3. koht) elukestva õppe programmi projektile Farmsup! agroettevõtluse edendamise kohta. Militosel on 10 inimesest koosnev multidistsiplinaarne meeskond, suur välisekspertide võrgustik ja üle 350 partnerlust üle kogu maailma.

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool (UTARTU) asutati 1632. aastal. TÜ pakub 195 teaduspõhist magistri- ja magistriõppekava ning tegeleb nii fundamentaal- kui ka rakendusuuringutega. Üle 13 000 üliõpilase (11% rahvusvahelist) õpib neljas teaduskonnas (kunsti- ja humanitaarteadused, meditsiin, loodusteadused ja tehnoloogia, sotsiaalteadused) ning TÜs töötab umbes 3600 töötajat (12% neist välismaalast). TÜ kuulub maailma 1,2% parimate ülikoolide hulka (20 000-st). 54 TÜ teadlast on maailma enim noteeritud 1% teadlaste hulgas ja TÜl on 72 partnerülikooli 26 riigis.

Tartu Ülikool teeb tihedat koostööd Eesti Arengukoostöö Ümarlauaga erinevatel säästva arengu teemadel ning annab sisendit teaduspõhiseks otsustamiseks.

Projektis osaleb Johan Skytte Poliitikauuringute Instituut. Instituut pakub haridust kõigil tasanditel: bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes (PhD). Igal aastal õpetavad instituudis 27 akadeemilist töötajat üle 150 üliõpilase, kes viivad läbi uurimis- ja hindamisprojekte teemadel, nagu avalik haldus, poliitika kujundamine, integratsioon jmt. Instituudil on ulatuslik kogemus kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamisel ja Skytte töötajad on õpetanud rahvusvahelisele publikule erinevate projektide (sh Erasmus+) raames  sidusrühmade kaasamist planeerimis- ja kaardistamisprotsessides. Sealhulgas on osalisi olnud paljudest riikidest, nt Vietnamist, Gruusiast, Moldovast ja Ameerika Ühendriikidest.

Online Eductation & Stakeholder Engagement Team (ONESET) on Johan Skytte poliitikauuringute instituudi eraldi üksus. See moodustati 2016. aastal, et olla ühenduslüliks Tartu Ülikooli ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel ning suurendada nende suutlikkust läbi teaduse ja hariduse. ONESET teeb koostööd ülikooli teadlastega rakendusuuringute ja haridusprojektide elluviimisel.

Vytautas Magnuse ülikool

VMU-l on maine kui globaalselt orienteeritud, vabameelse ja liberaalse mõtteviisiga ülikool. VMU-s veedetud aeg on kujundav samm üliõpilaste elus, soodustades mitte ainult karjäärivõimalusi, vaid ka isiklikku kasvu, iseloomu tugevuse suurenemist ja eneseteostustunnet. VMU-s õppimine tähendab igakülgset hariduse omandamist, mis annab edasi põhipädevusi ja -võimeid, nagu laiem arusaam globaalsetest probleemidest ühiskonnas, probleemide analüüsi- ja kriitilise mõtlemise võime, uudishimulikkus, mis võimaldab kohaneda uute teadmistega ja elukestva õppe edendamine, mis kõik annavad inimesele võimaluse teha üksikisikuna teadlikke otsuseid ja tegutseda enesekindla juhina.

Timisoara Lääneülikool

Peaaegu kaheksa aastakümne pikkuse ajalooga ülikool asutati 1944. aastal kuningliku dekreediga. WUT on Rumeenia suuruselt neljas ülikool ja Lääne-Rumeenia suurim ülikool. Timisoara on linn, kus 1989. aastal sai alguse antikommunistlik revolutsioon. 2023. aastal on Timisoara Euroopa kultuuripealinn.

WUT on kõrghariduse ja teaduse valdkonnas piirkondlik liider ja ka üks Rumeenia proaktiivsemaid ülikoole rahvusvaheliste kursuste edendamisel ja pakkumisel. Ülikoolil on väga hea õpikeskkond ning tipptasemel haridus ja teadus, lisaks sellele pakub WUT uuenduslikke lahendusi ühiskonna probleemidele. WUT on Euroopa ülikoolina UNITA liige, kuhu kuuluvad 6 ülikooli 5 riigist (Itaalia, Hispaania, Portugal, Prantsusmaa ja Rumeenia). Konsortsiumi raames ühendatakse üliõpilasi ning akadeemilisi ja administratiivseid töötajaid virtuaalses ülikoolilinnakus virtuaalsete tegevuste kaudu. Samuti suheldakse vastastikuse mõistmise ja kaasamise põhimõttel kõigis viies konsortsiumis esindatud romaani keeles. Numbrites tähendab WUT: üle 15 000 üliõpilase ( neist 6% välisüliõpilasi); 11 teaduskonda; 85 bakalaureuseõppekava; 120 magistriprogrammi; 12 doktorikooli; 27 arenenud uurimiskeskust; 642 akadeemilise personali liiget ja 500+ rahvusvahelist kahepoolset lepingut. WUT 11 teaduskonda hõlmavad kõiki peamisi õppesuundi täppisteaduste, majanduse, õigusteaduse, sotsiaal- ja riigiteaduste, humanitaarteaduste, spordi ja kunstide valdkondades. WUT-i GreenCool projektis esindav õpetajate-teadlaste meeskond on multidistsiplinaarne, hõlmates mitmeid valdkondi: riigiteadused, kommunikatsiooniteadused, geograafia ja sotsiaalteadused.