Pannon Egyetem – Gazdaságtudományi Kar

A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye. A kiváló szakmai hagyományokkal rendelkező intézmény képzési kínálata csaknem minden tudományterületet lefed. Multidiszciplináris egyetemünk páratlan lehetőséget biztosít korszerű ismeretek megszerzésére a bölcsészettudomány, a közgazdaságtudomány, a műszaki informatikai tudományok, a mérnöki tudományok, a neveléstudomány, a társadalomtudomány és a természettudományok területén, továbbá az egyetemi tananyagon túlmutató szakmai, tudományos tevékenységre is. Az oktatók és a kutatók kiemelkedően teljesítenek a hazai, illetve az Európai Uniós pályázatokban is.

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara magas színvonalú oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységével hozzájárul a civil társadalom működéséhez és fejlődéséhez. Hallgatóközpontú gazdasági oktatási intézményként, a Gazdaságtudományi Kar gondoskodó környezetet biztosít, valamint nyitott szemléletet és etikus magatartást tanúsít. Kutatásalapú, gyakorlatorientált oktatási kínálatával olyan diplomásokat készít fel, akik támogatják, illetve pozitív változást hoznak létre közösségeikben.

A Gazdaságtudományi Kar szervezeti egység kategóriában az országban elsőként nyerte el a Felsőoktatási Minőségi Díjat 2008-ban.

2014 januárjában a Kar jelentős mérföldkőhöz érkezett: az AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) tagja lett.

A Karnak elismert és figyelemre méltó Doktori Iskolája van, ahol kiváló professzoraink kutatócsoportokat vezetnek a közgazdaság tudomány, az üzleti- és menedzsment tudományok területén.

A Pannon Egyetem számára fontos, hogy minél több ismert és elismert oktatót vonzzon az egyetemre, a Gazdaságtudományi Kar pedig arra törekszik, hogy erős és tartós kapcsolatokat alakítson ki az oktatók között, bevonva őket különféle kutatás-fejlesztési együttműködési projektekbe, valamint felkérve őket a képzésekben történő oktatási tevékenység végzésére. Emellett, felismerve annak a szükségességét, hogy az oktatás minél inkább a valós életben előforduló helyzetekre reflektáljon, a Pannon Egyetem lépéseket tett annak érdekében, hogy megerősítse kapcsolatait a régió vállalataival.

Militos Consulting S.A.

A Militos Consulting S.A. (20 éve működik) egy egyedülálló, dinamikus és innovatív, teljeskörű szolgáltatással rendelkező tanácsadó cég, amelynek erős európai profilja, nemzetközi tapasztalata és számos kitüntetése van az integrált és úttörő tanácsadási szolgáltatások nyújtásában a legkülönbözőbb területeken, ideértve a gamifikációt és a digitális alkalmazásokat, a készségek megerősítését, a vállalkozói ismeretek oktatását, a szakképzést (VET), a kommunikációt, a közösségépítő és tudatosságnövelő tevékenységeket, a rendezvényszervezést, a szociális innovációt, a kultúrát stb.

A Militos, az eddigi eredményeket tekintve, mintegy 60, az Európai Unió által finanszírozott projekt és tevékenység vezetőjeként vagy partnereként, komoly tapasztalattal rendelkezik a nagyszabású és összetett projektek projektmenedzsmentjében, valamint az európai rendelkezések alapos megértésében. A Militos jelentős szakértelemmel rendelkezik az új és fenntartható vállalkozási rendszerek koncepciójának kidolgozásában, fejlesztésében és működtetésében, train-the-trainer módszertanokban, interaktív e-learning eszközökben, illetve magával ragadó online játékok és mobilalkalmazások terén is.

A Militos nagy tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a közösségek mobilizálásában, a hálózatok kiépítésében és aktiválásában, igényes események és nagyszabású kampányok tervezésében, menedzselésében és megvalósításában.

Összességében, az elmúlt 8 évben, a Militos több mint 185 multidimenzionális és disszeminációs akciót szervezett több mint 65 000 résztvevővel és számos kitüntetést kapott szolgáltatásainak minősége, innovatív tartalma, a kommunikációs tevékenységek hatása és hatékonysága miatt, beleértve 2 európai díjat (DG AGRI), úgymint a Special Public CAP Award Európa legszélesebb körének eléréséért (első hely) és az Award for Innovative Communication in the EU CAP (harmadik hely) az agrárvállakozás előzmozdításáról szóló LLP farmsup! projektért. A Militos egy 10 fős multidiszciplináris csapatot, nagy szakértői hálózatot és világszerte több mint 350 együttműködést tart fenn.

University of Tartu

A Tartui Egyetemet (UTARTU) 1632-ben alapították. 195 kutatásalapú graduális és posztgraduális képzést kínál, továbbá alap- és alkalmazott kutatással egyaránt foglalkozik. Több mint 13000 hallgató (11% nemzetközi) tanul 4 karon (művészeti és bölcsészettudományi, orvosi, természettudományi és műszaki, társadalomtudományi), valamint mintegy 3600 munkatársat foglalkoztat (12% nemzetközi). Az UTARTU a világ legjobb egyetemeinek 1,2%-a közé tartozik (20 000 közül). Az UTARTU 54 kutatója a világ legtöbbet idézett kutatói közül az első 1%-ban van, és 72 partneregyetemmel rendelkezik 26 országban.

A Tartui Egyetem szorosan együttműködik az Észt Fejlesztési Együttműködési Kerekasztallal különböző fenntartható fejlődési témákban, és hozzájárul a kutatásalapú döntéshozatalhoz.

A projektben az UTARTU Johan Skytte Politikai Tanulmányok Intézete vesz részt. Az intézet egyetemi, főiskolai és posztgraduális (PhD) szinten nyújt képzéseket. Az intézet 27 tudományos munkatársa minden évben több mint 150 hallgatót oktat a különböző programjain, valamint kutatási és értékelési projekteket végez a legkülönbözőbb témákban, mint például kormányzás, szakpolitikai döntés, integráció stb. Az intézet széleskörű tapasztalattal rendelkezik a civil társadalmi szervezetek és más érdekelt felek bevonásában a tervezési és feltérképezési folyamatokban. Az intézet munkatársai a különböző projektek keretében, többek között az Erasmus+ projektek keretében is számos országból, többek között Vietnamból, Grúziából, Moldovából és az Egyesült Államokból érkező nemzetközi közönség oktatásában szereztek tapasztalatot.

Az Online Education & Stakeholder Engagement Team (ONESET) a Johan Skytte Politikai Tanulmányok Intézetének különálló egysége. 2016-ban alakult azzal a céllal, hogy összekötő kapocsként működjön a Tartui Egyetem és a civil társadalmi szervezetek között, hogy kutatás és oktatás révén fejlessze kapacitásukat. Az egyetem kutatóival együttműködve alkalmazott kutatási és oktatási projekteket valósítanak meg.

Vytautas Magnus University

A Vytautas Magnus University globálisan orientált, szabad szellemű, liberális gondolkodású egyetemként ismert. A VMU-n eltöltött idő meghatározó lépés a diákjaik életében, amely nemcsak a karrierlehetőségeket segíti elő, hanem a személyes fejlődést, az erős jellemet és jó érzéket az önmegvalósításhoz. A VMU-n tanulni átfogó képzést jelent, amely olyan alapvető kompetenciákat és képességeket közvetít, mint a globális kérdések és a társadalom szélesebb körű megértése, a problémaelemzés és a kritikus gondolkodás képessége, valamit a világra való nyitottság, amely lehetővé teszi az új ismeretekhez való alkalmazkodást, és elősegíti az élethosszig tartó tanulás attitűdjét. Mindezek felruházzák a hallgatókat, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és vezetőként magabiztosan cselekedjenek.

West University of Timisoara

A WUT Románia negyedik legnagyobb, valamint Nyugat-Románia legnagyobb egyetemének számít, amely közel nyolc évtizedes múltra tekint vissza – 1944-ben királyi rendelettel alapították. Temesvár az a város, ahol 1989-ben az antikommunista forradalom szikrája fellobbant, és amely 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz. A felsőoktatás és a kutatás területén regionális vezető szerepet betöltő WUT Románia egyik legaktívabb egyeteme a nemzetközi kurzuskínálat és tanulási környezet, az oktatás és a kutatás terén elért kiválóság előmozdításában. Innovatív megoldásokat kínál a társadalmi problémákra is. A WUT tagja az 5 ország (Olaszország, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Franciaország és Románia) 6 egyeteméből álló UNITA európai egyetemi szervezetnek. A konzorciumon belül a hallgatók, valamint az egyetemi és adminisztratív személyzet egy egyetemközi virtuális campusban szervezett mobilitások és tevékenységek révén szorosan együttműködnek, és a konzorciumban képviselt mind az öt újlatin nyelven kommunikálnak a kölcsönös megértés és befogadás elve alapján.

Számokban kifejezve a WUT a következőket jelenti: több mint 15 000 hallgató (6% nemzetközi hallgató); 11 kar; 85 alapképzés; 120 mesterképzés; 12 doktori iskola; 27 fejlett kutatóközpont; 642 tudományos intézet és több mint 500 nemzetközi kétoldalú megállapodás. A WUT 11 kara lefedi az összes fő tudományterületet a természettudományok, a közgazdaságtan, a jog, a társadalom- és politikatudományok, a bölcsészettudományok, a sport és a művészetek területén. A GreenCool projektben közreműködő WUT oktató-kutató csapat multidiszciplináris, azaz több területet is lefed: politikatudományok, kommunikációtudományok, földrajz és társadalomtudományok.