Iniciatyvos apžvalga

Projektas „GreenCool“ – „Leisk man paveikti tavo žaliąjį aš! –įgūdžių ugdymas skatinant mąstyseną apie aplinkosauginį sąmoningumą ir tvarų vystymąsi Europos Kultūros sostinėse. (angl. „The GreenCool – ‘Let me influence your green self! – Skill development in the encouragement of mindset towards environmental awareness and sustainable development in the alliance of ECoC) ES projektas prasidėjęs 2022 m. vasario 28d.

Europos Sąjunga skyrė šio projekto skyrė EUR 336,503 EUR dotaciją projekto įgyvendinimuišiuo laikotarpiu: 2022 m. vasario 28 d. 2024 spalio 28 d.

Projekto partneriai iš Panonjos universiteto (koordinatoriai), Militos konsultacinės įmonės, VDU, Timisoara vakarų universiteto, Tartu universiteto sėkmingai pradėjo projekto veiklą pirmojo projekto susitikimo metu.

REZULTATAI

Ką mes planuojame nuveikti

Bendras projekto tikslas – ugdyti universitetų studentų aplinkosauginį sąmoningumą, o darnios plėtros mintis skleisti kuo įvairesnėms amžiaus grupėms gausią auditoriją pritraukiančiuose renginiuose. Įsipareigojome sukurti naujovišką internetinių mokymų medžiagą ir integruoti tvarų vystymąsi į visas aukštojo mokslo studentų mokymo programas. Pripažįstant įtikinamą jaunųjų influencerių galią, projektu siekiama pasiekti visų amžiaus grupių kultūros renginių ir festivalių auditoriją įvairiose Europos kultūros sostinėse, skatinant aplinką tausojančią veiklą ir siekiant būti aktyviais darnios plėtros dalyviais bei naudos gavėjais. Be to, mūsų tikslas yra suteikti studentams komunikacijos priemones ir tvarų požiūrį, kad jie taptų veiksmingais ES žaliosios ekonomikos ir kultūros skatinimo šalininkais.

Bendrasis tikslas apima šiuos konkrečius tikslus:

 • „Greenfluence“ praktikos rinkimas ir tyrimai: metodinė įgyvendinimo sistema, tirianti influencerių įrankius ir metodus bei komunikacijos per jaunimą kanalus,  kurie gali būti prieinama XXI amžiuje.
 • Masinių atvirųjų internetinių kursų kūrimas (angl. MOOC): mokymo programos curriculum kūrimas ir mokymų turinio kūrimas dviejose platformose.
 • Mišrus Europos kultūros sostinių Žaliųjų influencerių bandomasis kursas nacionaliniu lygmeniu: kurso rezultatas – dalyvavimas EKS renginyje/festivalyje, kuriame besimokantieji galės išbandyti ir pasitikrinti savo žinias bei daryti įtaką nevirtualiai auditorijai.
 • Mišrus Europos kultūros sostinių Žaliųjų influencerių tarptautinis kursas: 4 geriausi studentai ir 2 dėstytojai iš kiekvieno universiteto turi teisę dalyvauti baigiamajame Greencool ECOC renginyje Tartu.
 • PROFESIONALUS TURINYS IR GAIRĖS tarptautiniam internetiniam seminarui suinteresuotosioms šalims, siekiant pateikti pasiūlymus, kaip integruoti šiuos metodus į bet kokių disciplinų dalykus, siekiant suteikti žinių bet kuriam universitetui.

INOVACIJOS

Inovatyvūs projekto aspektai

Inovatyvus projekto pobūdis gali būti atskleistas šiais etapais:

 • Integruojant technologinę švietimo plėtrą ir dalijimąsi žiniomis.
 • Influencerai laikomi naujų iniciatyvų ir judėjimų varomąja jėga. Tad siekis remtis influenceriais, universiteto studentais kaip žaliuosiais ambasadoriais, taip pat yra novatoriškas ir kūrybiškas būdas pasiekti tikslinę grupę ir turėti didesnį poveikį.
 • Influenceriai gali lengvai užmegzti ryšį su savo sekėjais (savo auditorija), todėl jie gali padidinti savo sekėjų sąmoningumą ir paskatinti veiksmus. Atrodytų inovatyvu išbandyti 21-ojo amžiaus influencerių metodus, naudojant nuotolines internetines technologijas nenuotolinėje aplinkoje.
 • Kiti inovatyvūs aspektai yra ir tai, kad visi projekto partneriai iš universitetų yra potencialūs Europos kultūros sostinių dalyviai ateinančiais trejais metais. Universiteto ir miesto (Europos kultūros sostinių) vertybės ir iššūkiai juos sieja, nes jie visi sutelkia dėmesį į vientisumą, bendruomeniškumą, įsitraukimą, tvarumą, paveldą, naujoves, įvairovės suvokimą.

VEIKLŲ PLANAS

Progresas

2022 m. kovo 3-4 dienomis surengėme pirmąjį tarptautinį projekto susitikimą, kaip pirmąjį žingsnį, leidžiantį siekti užsibrėžtų tikslų ir harmonizuotos partnerystės. Su 5 partneriais iš 5 skirtingų šalių aptarėme ne tik finansinius, sklaidos, kokybės užtikrinimo ir valdymo klausimus, bet ir bendrą procesą bei pagrindinius projekto etapus, ypatingą dėmesį skirdami pasirengimui pirmiesiems projekto rezultatams, t.y. tyrimų (geriausios praktikos, atvejo analizės) vykdymui ES šalyse; anketinei apklausai su studentais ir influenceriais; tikslinių grupių fokusuoto interviu pasirengimui su influenceriais.

SEKANTYS ŽINGSNIAI

Artimiausios ateities veiklos

Projekto tikslus galime pasiekti tik suprasdami komunikacijos technikas ir būdus, kuriais galime paveikti tikslinę grupę plėtojama tematika.

Pirmajame etape atliksime išsamų tyrimą pagal šį procesą:

 • Atliksime tyrimą (angl. desktop research), apimantį literatūros apžvalgą ir geriausias praktikas bei atvejo tyrimus.
 • Parengsime ir atliksime anketinę  apklausą su studentais ir influenceriais, remdamiesi ankstesniais tyrimais, atliktais šios srities mokslininkų.
 • Atliksime Focus grupės interviu su influenceriais, tikėdamiesi suprasti influencerių naudojamus įrankius ir būdus. Kiekvienas projekto partneris savo šalyje apklaus studentus (vidurinio ir aukštojo mokslo), jaunus suaugusiuosius (18-25 metų amžiaus) ir influencerius projekto partnerių Europos Kultūros sostinių miestuose (PR1).

Kontaktinės detalės:

Projektas Nr. 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563 yra remiamas Europos Komisijos. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.