Bendras projekto tikslas – ugdyti universitetų studentų aplinkosauginį sąmoningumą, o darnios plėtros mintis skleisti kuo įvairesnėms amžiaus grupėms gausią auditoriją pritraukiančiuose renginiuose. Įsipareigojome sukurti naujovišką internetinių mokymų medžiagą ir integruoti tvarų vystymąsi į visas aukštojo mokslo studentų mokymo programas. Pripažįstant įtikinamą jaunųjų influencerių galią, projektu siekiama pasiekti visų amžiaus grupių kultūros renginių ir festivalių auditoriją įvairiose Europos kultūros sostinėse, skatinant aplinką tausojančią veiklą ir siekiant būti aktyviais darnios plėtros dalyviais bei naudos gavėjais. Be to, mūsų tikslas yra suteikti studentams komunikacijos priemones ir tvarų požiūrį, kad jie taptų veiksmingais ES žaliosios ekonomikos ir kultūros skatinimo šalininkais.

Bendrasis tikslas apima šiuos konkrečius tikslus:

  • „Greenfluence“ praktikos rinkimas ir tyrimai: metodinė įgyvendinimo sistema, tirianti influencerių įrankius ir metodus bei komunikacijos per jaunimą kanalus,  kurie gali būti prieinama XXI amžiuje.
  • Masinių atvirųjų internetinių kursų kūrimas (angl. MOOC): mokymo programos curriculum kūrimas ir mokymų turinio kūrimas dviejose platformose.
  • Mišrus Europos kultūros sostinių Žaliųjų influencerių bandomasis kursas nacionaliniu lygmeniu: kurso rezultatas – dalyvavimas EKS renginyje/festivalyje, kuriame besimokantieji galės išbandyti ir pasitikrinti savo žinias bei daryti įtaką nevirtualiai auditorijai.
  • Mišrus Europos kultūros sostinių Žaliųjų influencerių tarptautinis kursas: 4 geriausi studentai ir 2 dėstytojai iš kiekvieno universiteto turi teisę dalyvauti baigiamajame Greencool ECOC renginyje Tartu.
  • PROFESIONALUS TURINYS IR GAIRĖS tarptautiniam internetiniam seminarui suinteresuotosioms šalims, siekiant pateikti pasiūlymus, kaip integruoti šiuos metodus į bet kokių disciplinų dalykus, siekiant suteikti žinių bet kuriam universitetui.

Inovatyvūs projekto aspektai

Inovatyvus projekto pobūdis gali būti atskleistas šiais etapais:

  • Integruojant technologinę švietimo plėtrą ir dalijimąsi žiniomis.
  • Influencerai laikomi naujų iniciatyvų ir judėjimų varomąja jėga. Tad siekis remtis influenceriais, universiteto studentais kaip žaliuosiais ambasadoriais, taip pat yra novatoriškas ir kūrybiškas būdas pasiekti tikslinę grupę ir turėti didesnį poveikį.
  • Influenceriai gali lengvai užmegzti ryšį su savo sekėjais (savo auditorija), todėl jie gali padidinti savo sekėjų sąmoningumą ir paskatinti veiksmus. Atrodytų inovatyvu išbandyti 21-ojo amžiaus influencerių metodus, naudojant nuotolines internetines technologijas nenuotolinėje aplinkoje.
  • Kiti inovatyvūs aspektai yra ir tai, kad visi projekto partneriai iš universitetų yra potencialūs Europos kultūros sostinių dalyviai ateinančiais trejais metais. Universiteto ir miesto (Europos kultūros sostinių) vertybės ir iššūkiai juos sieja, nes jie visi sutelkia dėmesį į vientisumą, bendruomeniškumą, įsitraukimą, tvarumą, paveldą, naujoves, įvairovės suvokimą.