Scopul general al proiectului este de a dezvolta conștientizarea cu privire la mediu în rândul studenților și de a promova ideea dezvoltării durabile în rândul câtor mai largi grupe de vârstă posibile la, evenimente care atrag un public numeros. Ne-am angajat să dezvoltăm un curs online inovator și să integrăm dezvoltarea durabilă în programele de învățământ pentru studenții din învățământul superior. Recunoscând puterea de convingere a tinerilor influenceri, proiectul își propune să ajungă la toate categoriile de vârstă ale publicului de la evenimente culturale și festivaluri din diferitele Capitale Europene ale Culturii pentru a încuraja activitatea conștientă de problematica de mediu și pentru a fi membri activi și beneficiari ai dezvoltării durabile. Mai mult, obiectivul nostru este de a echipa  studenții cu instrumente de comunicare și cu atitudini favorabile dezvoltării sustenabile, pentru a deveni susținători eficienți ai economiei și culturii verzi a UE.

Acest obiectiv cuprinde următoarele obiective specifice:

  • Cercetare și colectare de practici Greenfluence: cadru metodologic de implementare prin explorarea instrumentelor și tehnicilor de influențare și a canalelor de comunicare prin care tinerii pot fi abordați în secolul 21.
  • Dezvoltarea Massive Online Open Course (MOCC): proiectarea curriculum-ului cursului și dezvoltarea materialului pe două platforme.
  • Curs pilot Blended ECoC Greenfluencer la nivel național: rezultatul cursului este participarea la un eveniment/festival ECoC, unde studenții pot încerca să-și testeze cunoștințele și să influențeze publicul offline.
  • Curs internațional Blended ECoC Greenfluencer: cei mai buni 4 studenți și 2 lectori din fiecare universitate vor fi prezenți la evenimentul final Greencool ECoC de la Tartu.
  • Conținut profesional și ghiduri  pentru un atelier internațional online cu stakeholderi, pentru a oferi cunoaștere universităților și sugestii despre cum să fie integrate aceste tehnici în subiectele din orice disciplină.

Aspecte inovative ale proiectului

Caracterul inovator al proiectului poate fi descoperit în următoarele etape:

  • Integrarea avansărilor tehnologice în educație și partajarea cunoașterii.
  • Influencerii sunt considerați o forță motrice din spatele noilor inițiative. Folosirea influencerilor, studenții universităților ca ambasadori verzi este, de asemenea, o modalitate inovatoare și creativă de a ajunge la grupul țintă și, astfel, de a avea un impact mai mare.
  • Influenceriii se pot conecta cu ușurință cu urmăritorii lor (publicul lor), prin urmare sunt capabili să crească gradul de conștientizare și să determine la acțiune în rândul urmăritorilor. Pare inovator să încerci să folosești tehnicile de influență ale secolului 21 offline, folosind tehnologia online în mediul offline.
  • alt aspect inovator este faptul că toți partenerii universităților din proiect sunt potențiale Capitale Culturale Europene (CEC) în următorii trei ani. Valorile și provocările universităților și orașului lor (CEC)  îi leagă împreună, deoarece toți se concentrează pe integritate, comunitate, angajament, durabilitate, moștenire, inovație, conștientizarea diversității.