A projekt általános célja az egyetemi hallgatók környezettudatosságának fejlesztése, valamint a fenntartható fejlődés gondolatának terjesztése a különböző korosztályok széles körében, nagy közönséget vonzó rendezvényeken. Elköteleztük magunkat egy innovatív online tananyag kifejlesztése és a fenntartható fejlődésnek a felsőoktatási hallgatók számára készült bármely tantervbe való beépítése mellett. Felismerve a fiatal influenszerek meggyőző erejét, a projekt célja, hogy a különböző európai kulturális fővárosok kulturális rendezvényein és fesztiváljain a közönség minden korosztályát megszólítsa, hogy ösztönözze a környezettudatos tevékenységet, és hogy aktív tagjai és haszonélvezői legyenek a fenntartható fejlődésnek. Célunk továbbá, hogy a diákokat kommunikációs eszközökkel és fenntartható szemlélettel ruházzuk fel, hogy hatékony szószólóivá váljanak az EU zöld gazdaságának és kultúrájának.

Ez a célkitűzés a következő konkrét célokat foglalja magában:

  • Greenfluence Gyakorlatok Gyűjteménye és Kutatás: egy módszertani keret kidolgozása a 21. században elérhető befolyásoló eszközök és technikák, valamint a fiatalok által használt kommunikációs csatornák feltárásával.
  • Massive Online Open Course fejlesztése: kurzus és tananyag fejlesztés két platformon.
  • Vegyes EKF Greenfluencer kísérleti kurzus nemzeti szinten (résztvevő országonként): a kurzus eredménye egy EKF rendezvényen/fesztiválon való részvétel, ahol a hallgatók kipróbálhatják és tesztelhetik tudásukat és offline is befolyásolhatják a közönséget.
  • Vegyes EKF Greenfluencer nemzetközi kurzus (a résztvevő országok vegyes hallgatói csoportjaival): a kurzus eredménye, hogy a legjobb 4 hallgató és 2 oktató minden egyetemről jogosult részt venni a GreenCool EKF zárórendezvényén Tartuban.
  • SZAKMAI TARTALOM ÉS ÚTMUTATÓK kidolgozása nemzetközi online workshopon résztvevők számára, amely javaslatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet ezeket a technikákat bármely tudományág tantárgyaiba beépíteni, és hogy a tudást bármely egyetem számára rendelkezésre bocsássák.

A projektben rejlő innováció

A projekt innovatív jellege a következő mérföldkövekben foglalható össze:

  • Tudásmegosztás és a technológiai fejlesztések oktatásba történő integrálása.
  • Az új kezdeményezések és mozgalmak mozgatórugójának tekinthető influenszerek, vagyis az egyetemi hallgatók zöld nagykövetként való mozgósítása szintén innovatív és kreatív módja annak, hogy elérjük a célcsoportot, és így nagyobb hatást érjünk el.
  • Az influenszerek könnyen kapcsolatba tudnak lépni követőikkel (közönségükkel), ezért képesek növelni a tudatos viselkedést és cselekvésre ösztönözni őket. Innovatív eszköz a 21. századi influenszer technikák offline kipróbálása, az online technológia offline környezetben történő alkalmazása.
  • A többi innovatív szempont, hogy az egyetemi projektpartnerek mind Európa Kulturális Fővárosai lesznek az elkövetkező három évben. Az egyetemi és városi (EKF) értékeik és kihívásaik összekötik őket, mivel mindannyian az integritásra, a közösségre, az elkötelezettségre, a fenntarthatóságra, az örökségre, az innovációra és a sokszínűség tudatosítására összpontosítanak.