ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREENCOOL

Greenfluencer – Καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση στην επικοινωνία «πράσινων» πρακτικών για το περιβάλλον (Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα) – Φθινόπωρο 2022 / Καλοκαίρι 2023

Η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου GreenCool ανέπτυξε την πλατφόρμα ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων ‘Greenfluencer innovative green communication’ που περιέχει 5 εκπαιδευτικές ενότητες: Η 1η Ενότητα έχει ως αντικείμενο τη βιοποικιλότητα του εδάφους και την έννοια της κυκλικής/δημιουργικής επικοινωνίας. Η 2η Ενότητα πραγματεύεται τεχνικές επικοινωνίας και επικοινωνιακού λόγου όπως το Blogging, Elevator pitch (Τεχνικές ανάπτυξης σύντομου και περιεκτικού λόγου), Pecha Kucha (Τεχνικές για τη μορφή αφήγησης με εικόνες), Oxford debate (Ρητορικές πρακτικές), TEDx talk. Παράλληλα προσεγγίζονται έννοιες και πρακτικές όπως  αυτή των μηδενικών απορριμμάτων, η σπατάλη τροφίμων, η βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία. Στην 3η Ενότητα παρουσιάζονται τεχνικές για τη δημιουργία βίντεο σχετικά με την κοινωνική ευθύνη και την υπεύθυνη κατανάλωση. Η 4η Ενότητα αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την ανάπτυξη πειστικών αφηγημάτων με τη μορφή σύντομης «ιστορίας» σχετικά με βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή ζωή και τη βιώσιμη μόδα. Τέλος, στην 5η Ενότητα συνδυάζεται η δημιουργική επικοινωνία με όχημα τις τέχνες με τις «έξυπνες» μετακινήσεις.   

H διαδικτυακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου του Tartu στην Εσθονία εδώ https://moodle.ut.ee/course/.

Οι εκπαιδευτικές Ενότητες χωρίζονται σε 3 μέρη:

Γνώση: Εισαγωγή σε επικοινωνιακές τεχνικές και πρακτικές και επιλεγμένα αντικείμενα «πράσινης», περιβαλλοντολογικής θεματολογίας.

Έμπνευση: Παραδείγματα και ασκήσεις.

Δράση: Εφαρμογή γνώσης και έμπνευσης για την ανάπτυξη υλικού για την επικοινωνία «πράσινων» θεμάτων και πρακτικών.  

Η 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων του Greencool στην Αθήνα – Μάρτιος 2023

Η 3η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 και 10 Μαρτίου 2023 και φιλοξενήθηκε από τη Μίλητο Συμβουλευτική ΑΕ.

Συζητήθηκαν η πορεία του έργου έως τώρα, καθώς και τα επόμενα βήματα, με κύριο αντικείμενο την ολοκλήρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενο, όσο και στην τεχνική της ανάπτυξη. Επίσης, προσεγγίστηκαν το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι του καλοκαιρινού workshop (βλ. πιο κάτω) και των πιλοτικών δράσεων, όπως προβλέπονται στη συνέχεια του έργου.

Το καλοκαιρινό workshop του GreenCool – Ιούνιος 2023

Στα τέλη Ιουνίου 2023, ο συντονιστής εταίρος του έργου(Πανεπιστήμιο του Veszprem) οργάνωσε και υλοποίησε το καλοκαιρινό workshop του Greencool στην περιοχή της λίμνης Balaton στην Ουγγαρία. Στο workshop συμμετείχαν καθηγητές, εισηγητές, influencers και φοιτητές από την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και την Ρουμανία.

Ο στόχος του workshop ήταν η από κοινού αναζήτηση και διερεύνηση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού υλικού στην πράξη. Στη διάρκεια 5 συνολικών ημερών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διατρέξουν τις 5 εκπαιδευτικές ενότητες, να επισημάνουν σημεία για βελτίωση, και να αξιολογήσουν τόσο το ίδιο το workshop, όσο και το υλικό με τη βοήθεια σχετικών ερωτηματολογίων. Οι απόψεις και προτάσεις που συλλέξαμε θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια για την βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης στο σύνολό της.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Πιλοτικά εργαστήρια στο πλαίσιο του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών – Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023

Το φθινόπωρο του 2023, τα ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα του Greencool θα «μπουν στις αίθουσες» των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των τεσσάρων πολιτιστικών πρωτευουσών (Tartu, Kaunas, Timisoara και Veszprém). Ο σκοπός των πιλοτικών εργαστηρίων είναι να δοκιμαστεί η εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει επικοινωνιακές τεχνικές και «πράσινη» θεματολογία σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Θα εφαρμοστεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως μεθοδολογία που θα οδηγεί στην απόκτηση 3 συνολικά διδακτικών μονάδων για τους συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/φοιτήτριες.

Εκδηλώσεις Greencool – Χειμώνας2023

Σε συνέχεια των πιλοτικών εργαστηρίων οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαιδευτική/πιλοτική διαδικασία, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην πράξη σε επιλεγμένες δράσεις για το κοινό στα πλαίσια των αντίστοιχων προγραμμάτων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών.  

Στοιχεία επικοινωνίας:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 2020-1-HU01-KA204-078804.