AMI EDDIG TÖRTÉNT

Greenfluencer – innovatív zöld kommunikáció (MOOC) – 2022. ősz / 2023. nyár

A GreenCool partnerség kifejlesztette a „Greenfluencer – innovatív zöld kommunikáció” MOOC-ot (Massive Open Online Course), amely 5 modult tartalmaz:

Az 1. modul a talaj biológiai sokféleségének, valamint a körkörös és kreatív kommunikációnak a szimbólumokkal történő bemutatásáról szól.

A 2. modul kommunikációs és beszédtechnika kulcsfogalmairól és alapjairól nyújt ismereteket: blogolás, Elevator Pitch, Pecha Kucha, Oxford vita és TEDx talk, valamint a következő zöld témák alapvető elemeiről: zéró hulladék, élelmiszerhulladék, biogazdaság, precíziós gazdaság és körforgásos gazdaság.

A 3. modul a társadalmi felelősségvállalásról és a felelős fogyasztásról szóló digitális video készítést ismerteti.

A 4. modul a fenntartható életmódról, a divatról és a meggyőzéssel megalkotott történetekről szól.

Az 5. modul a kreatív kommunikációt mutatja be a művészetek és az intelligens mobilitás segítségével. A MOOC angol nyelven elérhető a Tartui Egyetem Moodle rendszerében (https://moodle.ut.ee/course/), valamint a par

Minden szekcióban van egy Tudás rész, amely bevezetést tartalmaz az adott kommunikációs-prezentációs módszerbe és néhány alapismeretet az adott zöld témáról. Az Inspirációs részben példákat láthatunk néhány gyakorlattal kombinálva. Végül a Cselekvés részben a tanult kommunikációs technikák és a zöld témák kombinálásával gyakorlásra van lehetőség.

Harmadik nemzetközi projekttalálkozó Athénban – 2023. március

A harmadik nemzetközi projekttalálkozót 2023. március 9-10-én tartottuk, amelyet a Militos Consulting S.A. szervezett Athénban, Görögországban, az összes partner (Pannon Egyetem, Magyarország; Vytautas Magnus University, Litvánia; West University of Timisoara, Románia; University of Tartu, Észtország, Militos Consulting S.A., Görögország) személyes részvételével.

A projektcsoport áttekintette az előrehaladási jelentés főbb pontjait; megbeszélték az aktuális pénzügyi, disszeminációs és menedzsment kérdéseket, valamint megvitatták a felmerülő problémákat a minőségbiztosítási jelentés alapján. Áttekintették az általános folyamatokat és a szakmai megvalósítás főbb szakaszait, különös tekintettel a második projekteredmények véglegesítésére, pl. a MOOC, a kommunikációs és zöld részek kidolgozása minden modulban; valamint a GreenCool nyári workshop és a Blended ECoC Greenfluencer kísérleti kurzus (nemzeti szinten) előkészítése.

GreenCool Nyári Workshop – 2023. június

A Pannon Egyetem 2023. június utolsó hetében a Balatonon (Nereus Park Hotel, Balatonalmádi) rendezte meg a GreenCool Nyári Workshopot oktatók, szakértők, hallgatók és influenszerek részvételével a GreenCool képzési anyag kidolgozása és tesztelése céljából.

A nyári workshop a MOOC fejlesztés része volt, azzal a céllal, hogy az érintettek számára lehetőséget biztosítson annak megvitatására, hogyan lehet a tananyagot oktatási célokra (online és tantermi oktatás kombinációja), valamint a mindenki számára elérhető interaktív online platformra felépíteni. Minden egyetemről min. 2 oktató/szakértő és min. 2 hallgató/influenszer vett részt, valamint 1 szakértő a Militostól. Az 5 napos képzés során az oktatók, szakértők, influenszerek és egyetemi hallgatók vegyes csoportokban/párokban vagy egyénileg dolgoztak azon, hogy eldöntsék, hogyan lehetne a legjobban véglegesíteni és kipróbálni a MOOC anyagát (1 nap – 1 modul alapján). A képzésen keresztül segítettünk az önkéntes egyetemi hallgatóknak abban, hogyan formálják a közösségek hozzáállását a fenntartható fejlődéshez. Visszajelzéseket is gyűjtöttünk mind a diákoktól, mind pedig az oktatóktól helyszíni megfigyelők segítségével az egyes modulok végén, valamint egy online minőségbiztosítási kérdőív segítségével a teljes workshop végén. A fő gondolat az volt, hogy kiderüljön, megfelelően alkalmazható-e számukra a kurzus.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Blended EKF Greenfluencer kísérleti kurzus (nemzeti szint) – 2023. ősz/tél

A 2023. szeptemberi MOOC kurzusfejlesztést követően négy Európa Kulturális Főváros egyetemén (Tartu, Kaunas, Temesvár és Veszprém) indul országos szintű Blended EKF Greenfluencer kísérleti kurzus (blended learning: online órák és offline tantermi órák) az adott nemzet nyelvén. A Greenfleuncer innovatív és interaktív zöld kommunikációs MOOC (Massive Open Online Course) szemináriumi kurzus célja a tananyag alapján, az egyéni véleményformálás zöld témákban, valamint egyéni, páros vagy csoportos projekt megvalósítás egy zöld témában, egy választott kommunikációs eszköz segítségével megadott rendezvényen való szereplés formájában. A szeminárium informatív, interaktív, provokatív, és gyakorlatias. A kurzus módszertana blended, ami azt jelenti, hogy online tanagyagok feldolgozása mellett (1 kreditért) egy prezentációt/szereplést kell teljesíteni (2 kreditért).

Helyi EKF GreenCool rendezvény – 2023. tél

A nemzeti szintű Greenfluencer kísérleti kurzus eredménye egy 2023. november-decemberi GreenCool EKF rendezvényen/fesztiválon való részvétel, ahol a diákok kipróbálhatják és tesztelhetik tudásukat és befolyásolhatják a közönséget offline az összes résztvevő EKF városban.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Projekt száma: 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563