A projekt áttekintése

Az Európai Bizottság által meghirdetett ERASMUS+ Program keretében 2022-ben „GreenCool – Let me influence your green self! – Készségfejlesztés a környezettudatos gondolkodásmód és a fenntartható fejlődés ösztönzéséért az Európa Kulturális Fővárosai (EKF) szövetségében” címmel nyert pályázati támogatást a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által vezetett konzorcium.

Az Európai Unió 336.503,- euró összegű támogatást nyújt a 2022. február 28-án elindult 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563 azonosító számú projekthez, amelynek tervezett befejezési dátuma 2024. október 28.

A Gazdaságtudományi Kar által vezetett stratégiai partnerségi projekt megvalósításában a görög Militos Consulting S.A., a litván Vytautas Magnus University, a román West University of Timisoara, valamint az észt University of Tartu vesznek részt.

EREDMÉNYEK

Mik a terveink?

A projekt általános célja az egyetemi hallgatók környezettudatosságának fejlesztése, valamint a fenntartható fejlődés gondolatának terjesztése a különböző korosztályok széles körében, nagy közönséget vonzó rendezvényeken. Elköteleztük magunkat egy innovatív online tananyag kifejlesztése és a fenntartható fejlődésnek a felsőoktatási hallgatók számára készült bármely tantervbe való beépítése mellett. Felismerve a fiatal influenszerek meggyőző erejét, a projekt célja, hogy a különböző európai kulturális fővárosok kulturális rendezvényein és fesztiváljain a közönség minden korosztályát megszólítsa, hogy ösztönözze a környezettudatos tevékenységet, és hogy aktív tagjai és haszonélvezői legyenek a fenntartható fejlődésnek. Célunk továbbá, hogy a diákokat kommunikációs eszközökkel és fenntartható szemlélettel ruházzuk fel, hogy hatékony szószólóivá váljanak az EU zöld gazdaságának és kultúrájának.

Ez a célkitűzés a következő konkrét célokat foglalja magában:

 • Greenfluence Gyakorlatok Gyűjteménye és Kutatás: egy módszertani keret kidolgozása a 21. században elérhető befolyásoló eszközök és technikák, valamint a fiatalok által használt kommunikációs csatornák feltárásával.
 • Massive Online Open Course fejlesztése: kurzus és tananyag fejlesztés két platformon.
 • Vegyes EKF Greenfluencer kísérleti kurzus nemzeti szinten (résztvevő országonként): a kurzus eredménye egy EKF rendezvényen/fesztiválon való részvétel, ahol a hallgatók kipróbálhatják és tesztelhetik tudásukat és offline is befolyásolhatják a közönséget.
 • Vegyes EKF Greenfluencer nemzetközi kurzus (a résztvevő országok vegyes hallgatói csoportjaival): a kurzus eredménye, hogy a legjobb 4 hallgató és 2 oktató minden egyetemről jogosult részt venni a GreenCool EKF zárórendezvényén Tartuban.
 • SZAKMAI TARTALOM ÉS ÚTMUTATÓK kidolgozása nemzetközi online workshopon résztvevők számára, amely javaslatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet ezeket a technikákat bármely tudományág tantárgyaiba beépíteni, és hogy a tudást bármely egyetem számára rendelkezésre bocsássák.

INNOVÁCIÓ

A projektben rejlő innováció

A projekt innovatív jellege a következő mérföldkövekben foglalható össze:

 • Tudásmegosztás és a technológiai fejlesztések oktatásba történő integrálása.
 • Az új kezdeményezések és mozgalmak mozgatórugójának tekinthető influenszerek, vagyis az egyetemi hallgatók zöld nagykövetként való mozgósítása szintén innovatív és kreatív módja annak, hogy elérjük a célcsoportot, és így nagyobb hatást érjünk el.
 • Az influenszerek könnyen kapcsolatba tudnak lépni követőikkel (közönségükkel), ezért képesek növelni a tudatos viselkedést és cselekvésre ösztönözni őket. Innovatív eszköz a 21. századi influenszer technikák offline kipróbálása, az online technológia offline környezetben történő alkalmazása.
 • A többi innovatív szempont, hogy az egyetemi projektpartnerek mind Európa Kulturális Fővárosai lesznek az elkövetkező három évben. Az egyetemi és városi (EKF) értékeik és kihívásaik összekötik őket, mivel mindannyian az integritásra, a közösségre, az elkötelezettségre, a fenntarthatóságra, az örökségre, az innovációra és a sokszínűség tudatosítására összpontosítanak.

AZ EDDIG ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

A meghatározott célok elérésének és a partnerség összehangolásának első lépéseként 2022. március 3-4-én tartottuk az első nemzetközi projektértekezletet. A kezdő találkozót a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara szervezte Veszprémben 5 partner részvételével (5 ország), akik a pénzügyi, disszeminációs, minőségbiztosítási és menedzsment kérdések mellett megvitatták a projekt átfogó folyamatait és főbb mérföldköveit, de különös hangsúlyt fektettek az első projekteredmények előkészítésére is, pl. kutatások (legjobb gyakorlatok, esettanulmányok gyűjtése) elvégzése az EU országaiban; kérdőíves felmérés a hallgatók és az influenszerek körében; és fókuszcsoportos interjúk az influenszerekkel.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

A projekt céljait csak akkor érhetjük el, ha tisztában vagyunk azzal, hogy milyen kommunikációs technikákkal tudjuk befolyásolni a célcsoportot a kidolgozandó témában.

Az első szakaszban átfogó kutatást végzünk, az alábbi folyamat szerint:

 • Kutatás, beleértve a szakirodalom és a legjobb gyakorlatok áttekintését, esettanulmányok gyűjtését.
 • Kérdőíves felmérés a hallgatók és az influenszerek körében, részben korábbi tanulmányok és kutatásokra alapozott, a terület kutatói által kidolgozott kérdőíves felmérés.
 • Fókuszcsoportos interjúk az influenszerekkel a befolyásolási eszközök és technikák feltárása érdekében. Felmérést végzünk a diákok (közép- és felsőfokú oktatás), fiatal felnőttek (18-25 év közötti korosztály) és az influenszerek körében az EKF partnervárosokban (a szükséges kompetenciákról) az egyes országok partnereivel együttműködve (PR1).

ELÉRHETŐSÉGEK:

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Projekt száma: 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563