Άνοιξη/Καλοκαίρι2022

Η κοινοπραξία του έργου GreenCool εντόπισε και αξιοποίησε πληθώρα άρθρων και πηγών, συνέλεξε περισσότερα από 700 ερωτηματολόγια που απευθύνονταν σε φοιτητές, νέους, influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πραγματοποίησε παράλληλα και συνεντεύξεις σε τέσσερεις διαφορετικές χώρες (Ουγγαρία, Εσθονία, Λιθουανία, Ρουμανία) με στόχο να παρουσιάσει τα ευρήματα της ερευνητικής διαδικασίας στο σύνολό της στη μελέτη με τίτλο «Καλές Πρακτικές για την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος» η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στα Αγγλικά, ενώ μπορείτε να διαβάσετε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων και στα Ελληνικά.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε είχε στόχο την ανάδειξη προτιμήσεων, στάσεων και συμπεριφορών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ως ενός από τους κυρίαρχους διαύλους έκφρασης και επικοινωνίας των νέων κι όχι μόνο, καθώς και την ανάδειξη των κυρίαρχων θεμάτων στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής κρίσης. 

Στη βάση των ευρημάτων της έρευνας ξεχωρίσαμε 12 θεματικές/αντικείμενα στο πεδίο της επικοινωνίας και 12 θεματικές/αντικείμενα στο πεδίο της «πράσινης» θεματολογίας. Το σύνολο των θεματικών/αντικειμένων θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναπτυχθεί:

  • Τεχνικές επικοινωνίας κι επικοινωνιακός λόγος: Storytelling (on και offline), Blogging/ορολογία, Σύντομα film, video (You Tube, TikTok), Instagram, TikTok: Τεχνικές,  Η δύναμη της εικόνας: Τεχνικές δημιουργίας, Elevator pitch (Τεχνικές ανάπτυξης σύντομου και περιεκτικού λόγου), Pecha Kucha (Τεχνικές για τη μορφή αφήγησης με εικόνες), Oxford debate (Ρητορικές πρακτικές), TED talk, Gamification, Επικοινωνία μέσα από τις τέχνες και τη μουσική, Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
  • «Πράσινη» θεματολογία: Διατροφή και σπατάλη τροφίμων, Βιώσιμη μόδα, Βιώσιμα μοντέλα διαβίωσης σε αστικά περιβάλλοντα, Υπεύθυνη κατανάλωση: συνήθειες και πρακτικές σε κατοικίες μικρού μεγέθους, ατομική ευθύνη, Συνετή χρήση ενέργειας κι εναλλακτικές μορφές ενέργειας: ποσότητα και ποιότητα αέρα και νερού, Συλλογική κοινωνική ευθύνη: άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, Τεχνικές ανακύκλωσης- διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία, Κλιματικό άγχος και φοβία, «Πράσινη» εξαπάτηση και ηθικές αρχές, Πράσινη κινητικότητα

7ο Πράσινο κοινοβούλιο νέων στο Veszprém – Απρίλιος 2022

Το έργο GreenCool παρουσιάστηκε στο 7ο Πράσινο κοινοβούλιο νέων στο Veszprém της Ουγγαρίας που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Bakony-Balaton Environmental Education Centre Association (BaBaKo και στο οποίο συμμετείχαν μαθητές από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και φοιτητές.

Το κανάλι Podcast και η ιστοσελίδα του GreenCool

To κανάλι Podcast του GreenCool είναι διαθέσιμο στο Spotify https://spoti.fi/3mdLgOu

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του GreenCool για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας https://greencoolproject.eu/en/about/

Η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων του GreenCool στο Tartu της Εσθονίας – Σεπτέμβριος 2022

Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στο Tartu της Εσθονίας στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022, φιλοξενούμενοι του Πανεπιστημίου του Tartu. Συζητήθηκαν η πορεία του έργου έως τώρα, καθώς και τα επόμενα βήματα, με κύριο αντικείμενο τις δράσεις που προβλέπονται για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας του GreenCool με το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό που θα είναι διαθέσιμο στην επόμενη φάση του έργου και θα δομείται ακριβώς στο συνδυασμό των επικοινωνιακών και «πράσινων» πρακτικών όπως περιεγράφηκαν πιο πάνω.  

UNeECC– Ετήσιο συνέδριο 2022 – Οκτώβριος 2022

Με μεγάλη μας χαρά συμμετείχαμε ως προσκεκλημένοι στο ετήσιο συνέδριο UNeECC (Πανεπιστημιακό Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών) με τίτλο “Culture and Nature – Partners in Dialogue” στο Vytautas Magnus University Agriculture Academy, στο Kaunas της  Λιθουανίας στις 5-7 Οκτωβρίου 2022. Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί την επόμενη χρονιά στο Veszprém της Ουγγαρίας.

Επόμενα βήματα

Ανάπτυξη ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας και εκπαιδευτικού προγράμματος – Φθινόπωρο 2022 – Άνοιξη 2023

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο ‘Attitude shaping communication techniques and green related topics in the 21st Century’ θα είναι το αποτέλεσμα συνδυασμού και αξιοποίησης της μελέτης «Καλές Πρακτικές για την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος» με υφιστάμενη γνώση από τα Πανεπιστήμια-εταίρους του GreenCool, καθώς και τη μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί κι εφαρμοστεί στα θερινά εργαστήρια στην πορεία του έργου.  Επιπλέον, το υλικό στην τελική του μορφή θα προσαρμοστεί στη διδακτική δομή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και στα αντίστοιχα συστήματα πιστοποίησης και πιστωτικών μονάδων. Τέλος, θα συνοδεύεται από οδηγίες που θα υποστηρίζουν το διδακτικό προσωπικό στο έργο τους σχετικά με το πρόγραμμα.  

Το εκπαιδευτικό υλικό θα φιλοξενείται επίσης και σε μια δεύτερη, ανοικτά προσβάσιμη online πλατφόρμα που θα απευθύνεται σε ευρύτερα κοινά, πέρα από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για την ευρύτερη διάχυση και απήχηση το πρόγραμμα του GreenCool θα αναρτηθεί και στην πλατφόρμα School Education Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών βαθμίδων.  

Στοιχεία επικοινωνίας:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 2020-1-HU01-KA204-078804.