Esimene verstapost – kevad/suvi 2022

GreenCooli partnerid vaatasid läbi sadu artikleid, parimaid tavasid ja juhtumiuuringuid, samuti viisid nad läbi enam kui 700 ankeetküsitlust õpilaste, noorte täiskasvanute ja mõjutajatega ning korraldasid arvukalt fookusgrupi intervjuusid partnerriikides.

Lisasaks sellele töötasid nad välja rohesuunamudijate (Greenfluencer) uuringute ja tavade kogumi (aruanne on saadaval GreenCooli veebisaidil: https://greencoolproject.eu/en/project-results/).

Analüüsi eesmärk oli koguda teavet noorte teadmiste ja hoiakute kohta kahel teemal: sotsiaalmeedia jälgimine ja kasutamine, keskendudes eelkõige mõjutajatele ja roheteemadele.

Tuginedes uurimistulemustele, soovitati ECoC (Euroopa kultuuripealinnad) rohesuunamudijate kursusele lisada järgmised 12 kommunikatsioonitehnikat ja 12 roheteemat:

  • Kommunikatsioonitehnikad ja diskursuse struktuur: jutuvestmine võrgus ja väljaspool seda; blogi kirjutamine; lühifilmi või video tegemine (YouTube, TikTok); Instagrami ja TikToki meetodid võrgus ja väljaspool; kuidas luua võimsat pildisisu; Liftikõne; Pecha Kucha stiilis jutuvestmine; Oxfordi arutelu; TED kõne; mängustamine (gamification); loominguline ja ringsuhtlus; ümarlaua arutelu.
  • Rohelised teemad: toitumine ja toiduraiskamine; jätkusuutlik mood; linnaline elustiil, jätkusuutlik eluviis; vastutustundlik tarbimine: väikeste majapidamiste harjumused, üksikisiku vastutus; energiasääst ja taastuvenergia: õhu ja vee kvaliteet ja kvantiteet; kollektiivne sotsiaalne vastutus üksikisiku, ettevõtte ja asutuse tasemel; jäätmekäitlus ja ringmajandus; kliimafoobia ja ärevus; rohepesemine ja eetiline mõtlemine; roheline liikuvus.

VII Roheline Üliõpilasparlament Veszprémis – aprill 2022

GreenCooli projekti esitleti Bakony-Balatoni Keskkonnahariduskeskuste Ühenduse (BaBaKo) korraldatud VII Rohelisel Üliõpilasparlamendi kohtumisel (Veszprém, Ungari) keskkooliõpilastele ning sealhulgas kaasati GreenCooli uurimistöösse ligi sada õpilast.

Podcasti kanal ja GreenCooli veebisait – 2022. aasta kevad/suvi

Kui sul pole veel lemmiktaskuhäälingu kanalit, siis soovitame seda: GreenCool on nüüd saadaval Spotifys: https://spoti.fi/3mdLgOu

Värsket infot ja teavet tulemuste kohta on võimalik leida GreenCooli kodulehelt: https://greencoolproject.eu/en/about/

Teine rahvusvaheline projektikohtumine Tartus – september 2022

Teine rahvusvaheline projektikohtumine toimus 28.-29.09.2022 Eestis, Tartus ning kohtumise korraldaja oli Tartu Ülikool. Nelja partneriga kohapeal (Pannonia Ülikool, Ungari; Vytautas Magnus Ülikool, Leedu; Lääne-Timisoara Ülikool, Rumeenia; Tartu Ülikool, Eesti) ja ühe partneriga veebis (Militos Consulting S.A., Kreeka) arutati erinevaid teemasid, näiteks info levitamine, samuti leiti vastused erinevatele tekkinud küsimustele ning arutati ka kogu protsessi juhtimist ja projekti peamisi verstaposte. Erilist tähelepanu pöörati projekti tulemuste ettevalmistamisele, nt. MOOCi arendamine, kursuse õppekava ning suhtluse ja roheteemade moodulite disain, kahe platvormi arendamine.

Rahvusvaheline projektikohtumine UNEECC aastakonverents 2022 – oktoober 2022

GreenCool tiimil oli suur rõõm osaleda 5.-7. oktoobril 2022 Leedus Kaunases Vytautas Magnus Ülikooli põllumajandusakadeemias toimuval UNeECC 2022 aastakonverentsil pealkirjaga “Kultuur ja loodus – partnerid dialoogis”. Järgmisel aastal toimub see sündmus Ungaris, Veszprémis!

Järgmised sammud

Veebipõhise avatud kursuse (MOOC) väljatöötamine – sügis 2022 / kevad 2023

Kursuse materjalid “Suhtumist kujundavad kommunikatsioonitehnikad ja rohelised teemad 21. sajandil” töötatakse välja rohesuunamudijate kogutud praktikate ja uuringu tulemuste baasil ning varasemate teadmiste ja GreenCooli suviste töötubade tulemuste kombineerimise kaudu. Enne kursuse väljatöötamist analüüsitakse uuringute käigus kogutud küsitluse tulemusi ja fookusgrupi intervjuude kokkuvõtet, samuti võetakse arvesse ekspertide poolt välja pakutud rohelisi teemasid ja juhtumiuuringuid. Lisaks kohandatakse materjal vastavalt ülikooli semestrile, kursuse korraldusele ja ainepunktidele. Kursuse ühe osana antakse õppejõududele juhtnöörid, mis aitavad koolitusmaterjali kasutada.

MOOCi materjal on kättesaadav ka interaktiivsel avalikul platvormil, kuhu pääsevad materjalist huvitatud: üliõpilased, õppejõud, mõjutajad, roheteemade eksperdid jt. Teistel projekti mittekuuluvatel ülikoolidel on samuti juhised selle materjali integreerimiseks oma kursustel. Lisaks jagatakse kursuse materjali platvormil School Education Gateway, kuna see annab suurepärase aluse suhtlustehnikate õppimiseks ning roheteemadega tutvumiseks kõrghariduses.

KONTAKTANDMED:

Seda projekti (nr 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563) rahastati Euroopa Komisjoni toel. See väljaanne kajastab ainult autori(te) seisukohti ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.