Pirmas etapas – 2022 m. pavasaris/ vasara

Projekto „GreenCool” partneriai analizavo šimtus straipsnių, gerosios praktikos ir atvejų tyrimų, atliko anketinę apklausą su daugiau nei 700 studentų, jaunuolių ir influencerių, surengė tikslinių grupių interviu projekto partnerių vietovėse ir parengė Žaliojo influencerio (angl. „Greenfluencer) praktikos rinkinį (visą ataskaitą galima rasti GreenCool svetainėje: https://greencoolproject.eu/en/project-results/).

Antrinės ir pirminės analizės tikslas buvo surinkti informaciją apie jaunimo žinias ir požiūrį į socialinę žiniasklaidą (jos sekimą ir naudojimą), ypač daug dėmesio skiriant influenceriams ir žaliosioms temoms. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, į Europos kultūros sostinių žaliojo influencerio programą siūloma įtraukti 12 komunikacijos priemonių ir žaliųjų klausimų:

  • Komunikacinės priemonės ir diskurso struktūra: Istorijų pasakojimas nuotoliniu būdu ir gyvai, „Blog”ų/žodyno rašymas, trumpi filmai, video (You Tube, TikTok), Instagram, TikTok technikos ir gyvos veiklos, Paveikaus vizualaus turinio kūrimas, Trumpas prisistatymas (Elevator pitch), Pecha Kucha, Oksfordo debatai, TED pokalbiai, Sužaidybinimas, Komunikacija pasitelkiant meną ir muziką, Apvaliojo stalo diskusija.
  • Žalioji tematika: mityba ir maisto atliekos, tvari mada, miesto gyvenimo būdas, tvarus viešas gyvenimas, tvarus vartojimas: smulkūs buities įpročiai, asmeninė atsakomybė, energijos taupymas ir alternatyvi energija: oro ir vandens kokybė, kolektyvinė socialinė atsakomybė: asmenys, įmonės ir institucijos, svarbiausios perdirbimo technologijos, atliekų tvarkymas ir žiedinė ekonomika, klimato kaitos fobija ir nerimas, „Greenwashing” ir etinis mąstymas, žaliasis judumas.

VII Žaliasis studentų parlamentas Veszpreme – 2022 m. balandis

Projektas „GreenCool” buvo pristatytas VII Žaliajame studentų parlamente (Veszprém, Vengrija) vidurinių mokyklų moksleiviams, kurį organizavo „Bakony-Balaton Aplinkos edukacijos Environmental Education Centre Association (BaBaKo)”, jame dalyvavusių apie šimtas moksleivių dalyvavo ir GreenCool tyrime.

Tinklalaidė ir „GreenCool” el. svetainė – 2022 m. pavasaris/vasara

Jei dar neturite mėgstamos tinklalaidės, mielai rekomenduosime:

GreenCool yra pasiekiamas ir Spotify: https://spoti.fi/3mdLgOu

Stebėti projekto rezultatus ir sekti naujausią informaciją apie projektą „GreenCool” galite el. svetainėje: https://greencoolproject.eu/en/about/

Antrasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Tartu – 2022 m. rugsėjis

Antrąjį tarptautinį projekto partnerių susitikimą surengėme 2022 m. rugsėjo mėn. 28-29 dienomis. Susitikimas buvo organizuojamas Tartu universitete, Estijoje. Iš penkių skirtingų  projekto šalių keturi partneriai dalyvavo gyvai (Pannonijos universitetas, Vengrija; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva; Vakarų Timisoaros universitetas, Rumunija; Tartu universitetas, Estija) ir vienas partneris dalyvavo nuotoliniu būdu (Militos Consulting S.A., Graikija). Susitikime aptarti ne tik finansiniai, bet ir sklaidos klausimai, atsakymų bei valdymo klausimai, susiję su visu procesu ir pagrindiniais projekto etapais, ypatingą dėmesį skiriant pasirengimui antrojo projekto etapo rezultatams, t.y. MOOCʹo kūrimui, aptariant galimus modulius, komunikacijos ir žaliąsias temas, dviejų platformų kūrimą.

UNeECC metinė konferencija 2022 – 2022 m. spalis

Projekto „GreenCool” komanda turėjo nuostabią galimybę dalyvauti UNeECC metinėje konferencijoje 2022, „Culture and Nature – Partners in Dialogue”, kuri vyko VDU Žemės ūkio akademijoje (Kaune, Lietuvoje) 2022 m. spalio mėn. 5-7 d. Kitais metais UNeECC šį renginį organizuos Veszpréme, Vengrijoje!

Sekantys žingsniai

Masinio atvirojo internetinio kurso (MOOCʹo) kūrimas – 2022 m. ruduo / 2023 m. pavasaris

Europos kultūros sostinių kursų medžiaga „Požiūrio formavimo komunikacijos metodai ir jų sąsajos su ekologiškomis temomis 21-ajame amžiuje“ bus kuriama derinant „Greenfluencer” praktikos rinkimo ir tyrimo rezultatus bei ankstesnes universitetinių paskaitų kursų žinias ir GreenCool vasaros seminaro rezultatus. Prieš rengiant kursą analizuojamos tyrimų metu surinktos komunikacijos technikos, ekspertų pasiūlytos ir pastebėtos žaliosios temos, atvejo analizės, apklausos rezultatai ir fokusuotų grupių interviu santrauka. Be to, mokymų medžiaga bus pritaikyta prie universitetų semestrų, stengiantis atitikti studijų organizavimo ypatumus ir kreditų reikalavimus. Čia bus pateiktos gairės, padėsiančios dėstytojams naudotis mokymų medžiaga. MOOCʹo turinys taip pat bus pasiekiamas interaktyvioje, viešoje platformoje, kurioje su mokymų turiniu galės susipažinti ir kitų universitetų studentai, dėstytojai, influenceriai, žalieji ekspertai. Kiti, ne tik Europos kultūros sostinių, universitetai čia atras gaires, kaip pritaikyti mokymų medžiagą savo studijų programose. Be to, kurso medžiaga bus dalijamasi „School Education Gateway“ platformoje, kuri yra puiki bazė, leidžianti formuoti įtraukųjį požiūrį plėtojančius bendravimo metodus aukštajam mokslui.

Kontaktinės detalės:

Projektas Nr. 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563 yra remiamas Europos Komisijos. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.