MEIE EDUSAMMUD

Segaõppena toimuv ECoC greenfluenceri pilootkursus (riiklikul tasandil) – sügis/talv 2023

Pärast MOOC kursuse väljatöötamist algasid 2023. aasta septembris ECoC greenfluenceri pilootkursused (segaõpe: veebitunnid ja võrguühenduseta klassiruumi tunnid) riiklikul tasandil kõigis partnerülikoolides. Igal ülikoolil olid erinevad kursused, UP lõi uue, WUT, VMU integreeritud nende olemasolevatesse valikainetesse ja TÜ avas MOOC neile, kes soovisid asuda ja kellel oli kursus, kus see integreeriti üliõpilastele. Kaasatud oli üle 100 õpilase. Sügissemestril juhtis ja juhendas kursust peamine õppejõud, kes oli ja kutsus kaasõppejõude. Esimeses osas tegi õpilane MOOC piloteerimise. Kursuse teises osas oli üliõpilastel individuaalne, paari- ja rühmatöö vastavalt ainekavale, mida juhendas ja hõlbustas juhtiv õppejõud. Üliõpilastele anti kohaliku ülikooli ainepunkte või ECTS-I (valikuline).

IV riikidevaheline projektikohtumine Timisoaras – november 2023

Neljas personaalne riikidevaheline projektikohtumine toimus 7. novembril 2023 Rumeenias, Timisoaras. Kohtumise korraldas West University of Timisoara. Kohal olid kõigi partnerinstitutsioonide esindajad, sealhulgas Pannonia Ülikool (Ungari), Vytautas Magnuse Ülikool (Leedu), Tartu Ülikool (Eesti) ja Militos Consulting S. A. (Kreeka). Kohtumisel arutasid viiest riigist pärit osalejad erinevaid teemasid, sealhulgas finantsküsimusi, kommunikatsioonistrateegiaid, projektijuhtimisega seotud küsimusi ning pidasid Q&A sessioone. Erilist tähelepanu pöörati projekti üldise arengu ja peamiste vahe-eesmärkide läbi vaatamisele, pöörates erilist tähelepanu ECoC rohelise mõju riikliku katsekursuse rakendamisele. Lisaks keskenduti ettevalmistustele eelseisvateks kohalikeks Euroopa kultuuripealinna GreenCool üritusteks, rahvusvaheliseks pilootkursuseks, Tartu Meet-UP tegevusteks ja avatud platvormi arendamiseks.

Kohalikud GreenCool ECoC üritused – talv 2023

Segaõppel põhineva greenfluenceri ECoC pilootkursuse tulemuseks oli osalemine 2023. aasta novembris-detsembris toimunud ECoC üritusel/festivalil, kus õpilased panid oma teadmised proovile ja mõjutasid kohapealset publikut erinevates ECoC linnades. Kohalike ürituste ajal viis iga ülikoolipartner kohalike partnerite abiga sihtrühmade seas läbi küsitluse (mille töötas välja MILITOS). Küsitlustest saadud tagasiside, uurimistulemuste ja õppekava juhtimisest saadud kogemuste põhjal viimistlevad eksperdid MOOCi kursust.

• GreenCool kultuuripealinna üritus Tartus

detsembril 2023 toimunud Tartu ECoC ürituse eesmärk oli tutvustada GreenCool projekti ja uurida roheteemade kommunikatsioonistrateegiaid. Üritusele valiti kolm erinevat organisatsiooni, pakkudes osalejatele reisilaadset kogemust. Esimene peatus, Paranduskelder, keskendub remondi-ja ümbertöötlemisele, et õhutada muutusi harjumustes ja mõtteviisis. Tartu Loodusmajas tegelesid osalejad hariva tegevusega ja andsid tagasisidet kliimamuutusi käsitlevatele näitustele. Lõppsihtkoht, A. Le Coq, tutvustas jätkusuutlikke tavasid tootmises ja turunduses. 29 erineva taustaga osalejat, sealhulgas erinevate Eesti koolide õpilased, said ürituselt positiivse kogemuse, ja väljendasid tagasisides ühist usku noorte tähtsusesse jätkusuutliku tuleviku kujundamisel.

• GreenCool kultuuripealinna üritus Timisoaras

GreenCool Timisoara ECoC üritusel toimus audiovisuaalne võistlus, mis oli avatud kõigile üliõpilastele, rõhutades eriti politoloogia -, filosoofia-ja kommunikatsiooniteaduskonda. 17. novembrist kuni 13. detsembrini 2023 Timisoaras toimunud võistluse eesmärk oli tõsta teadlikkust jätkusuutlikkusest ja ökoloogilistest probleemidest, arendades samal ajal videotöötluse- ja kommunikatsioonioskusi. Õpilasi julgustati looma lühikesi Instagrami videosid, mis tutvustaksid kultuurisündmusi kogu Timisoaras ja Timise maakonnas. Need olid Timisoara Euroopa kultuuripealinna ametlikus päevakorras välja toodud. Seejärel jagati suhtlusmaterjale spetsiaalsel Instagrami kontol “Student eco in Timisoara”, mis kogus kiiresti 116 jälgijat ja üle 30 000 vaatamise. 55 osalejat osales GreenCool üritusel 13. detsembril 2023. Greenfluenceri õpilased esitasid oma roheteemalisi sõnumeid, tutvustades osalejatele teema tausta ja õppevaldkondade mitmekesisust.

• GreenCool ECoC üritus Kaunases

2023/2024 sügissemestril parandasid biomajanduse arendamise teaduskonna üliõpilased Faculty of Bioeconomy Development oma arusaamist “ärisuhtlusest” ja “retoorikast ja kommunikatsioonist” greenfluencer EcoC pilootkursuse kaudu. Nad osalesid ka üritusel “Peegeldav maakunst”, millel oli kaks etappi: kõndimisloengud maakunstiga tegelemiseks ja kogukonnaüritus Kaunases. Greenfluenceri õpilased panid kirja kõndimisloengute ajal tekkinud mõtted nähtud maakunstiteoste kohta. Näitusel toodi välja erinevaid mõtteid ja tagasisidet koos piltidega maakunstiteostest. Näiteks kirjeldas üks osaleja tagasisides üht maakunstiteost kui “soovide orkaani”, mis kujutab okste tornaadot ilma kinnitusmaterjale (nt liimi) kasutamata, näidates selle vastupidavust tuulele.

• GreenCool ECoC üritus Veszprémis

28. novembril 2023 toimunud GreenCool üritus FOTON audiovisuaalkeskuses Veszprémis oli väga edukas, meelitades lisaks õpilastele kohale üle 50 osaleja. Kavas olid Pannonia Ülikooli greenfluenceri üliõpilaste kaasahaaravad ettekanded ja kunstilised installatsioonid erinevatel keskkonnateemadel, mis sünnitasid sisukaid diskussioone igas vanuses osalejate seas. Üritusel toimus ka mitmekülgne arutelu dokumentaalfilmi “Meil ei ole teist planeeti” loojatega, mis on osa greenfluencer MOOCi materjalist. Üritus hõlmas ka õpilaste esitlusi ja väljapanekuid, millele järgnesid tutvuste loomise sessioonid ja dokumentaalfilmi linastus, mis kulmineerus ümarlaua aruteluga.

Avatud interaktiivne veebiplatvorm 2023/2024

Meil on hea meel teatada, et Militos on välja töötanud GreenCool avatud interaktiivse veebiplatvormi (https://training.greencoolproject.eu/), mida arendajad ja GreenCooli konsortsium pidevalt täiustavad ja uuendavad. Antud platvorm võib olla väga väärtuslik ressurss üksikisikutele, organisatsioonidele ja avaliku sektori osalejatele, era-ja kolmandale majandussektorile, keskkonna- ja kommunikatsioonialase hariduse pakkujatele ning kõigile, kes soovivad arendada keskkonnakaitseteemalist teadlikkust.

JÄRGMISED SAMMUD

Segaõppena toimuv ECoC greenfluenceri pilootkursus (rahvusvaheline tasand) – kevad/suvi 2024

Oleme alustanud ettevalmistusi eelseisvaks rahvusvaheliseks segaõppel põhinevaks ECoC greenfluencer kursuseks, mis on kavandatud veebruarist juunini 2024. See kursus kasutab segaõppe lähenemisviisi, ühendades veebipõhised ja kohapealsed loengud, mida rakendatakse kõigis partnerülikoolides. Kursusel kasutatavaid materjale viimistleti ja täiustati õppejõududelt, üliõpilastelt ja EcoC üritustel osalejatelt saadud tagasiside põhjal. Kursus toimub inglise keeles ja osalejad on pärit kursusel osalevad rahvusvaheliste üliõpilaste rühm.
“Greenfluencer: innovative green communication”, tasuta veebikursus noortele täiskasvanutele, kes on huvitatud jätkusuutlikkusest ja erinevatest kommunikatsioonivahenditest, on ametlikult sertifitseeritud Tartu Ülikooli poolt (https://ut.ee/et/moocs). Registreeri end kursusele siin. >>>

Iga ülikooli neljal parimal üliõpilasel ja kahel õppejõul on võimalus osaleda 2024. aasta juuli esimesel nädalal Tartus toimuval viimasel GreenCool ECoC üritusel International GreenCool Meet-Up.
Pärast kursust võtavad mõjutusgrupid, sealhulgas õppejõud ja ECoC eksperdid kokku kursuse läbimise kogemuse veebipõhises töötoas ja loovad jagatud kogemuste põhjal juhtnöörid/suunised.

KONTAKTANDMED:

Seda projekti (nr 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563) rahastati Euroopa Komisjoni toel. See väljaanne kajastab ainult autori(te) seisukohti ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.