MŪSŲ PASIEKIMAI

Mišrus ECoC Žaliųjų influencerių (angl., Greenfluencer) bandomasis kursas (nacionalinis lygmuo) – 2023 m. ruduo/žiema

Sukūrus MOOC kursą, 2023 m. rugsėjį visuose universitetuose partneriuose prasidėjo mišrūs ECoC Greenfluencer bandomieji kursai (mišrus mokymasis: internetinės pamokos ir neinternetinės pamokos klasėje) nacionaliniu lygmeniu. Kiekvienas universitetas turėjo skirtingus kursus: Panonijos universitetas (UP) sukūrė naują, Vakarų Timišoaros universitetas (WUT), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) integravo į savo esamus pasirenkamuosius dalykus, o Tartu universitetas (UT) atvėrė MOOC kursą norintiems ir turėjo kursą, kuriame jis buvo integruotas studentams. Dalyvavo daugiau nei 100 studentų. Rudens semestro metu kursui vadovavo ir mentoriavo pagrindinis dėstytojas, buvo ir kviestinių lektorių. Pirmoje dalyje studentai atliko MOOC pilotavimą. Antroje kurso dalyje studentai dirbo individualiai, porose ir grupėse pagal mokymo programą, kuriems vadovavo ir padėjo pagrindinis dėstytojas. Studentams buvo suteikiami nacionaliniai universitetiniai kreditai arba ECTS (pasirinktinai).

4-asis tarptautinis projekto susitikimas Timišoaroje – 2024 m. lapkritis

2023 m. lapkričio 7 d. įvyko ketvirtasis asmeninis tarptautinis projekto susitikimas, kurį Rumunijoje, Timišoaroje, organizavo Vakarų Timišoaros universitetas. Jame dalyvavo visų partnerių institucijų atstovai, įskaitant Panonijos universitetą (Vengrija), Vytauto Didžiojo universitetą (Lietuva), Tartu universitetą (Estija) ir Militos Consulting S.A. (Graikija). Susitikimo metu dalyviai iš penkių skirtingų šalių aptarė įvairias temas, įskaitant finansinius klausimus, sklaidos strategijas, klausimų ir atsakymų sesijas bei projektų valdymo klausimus. Ypač daug dėmesio buvo skirta bendrai projekto pažangai ir pagrindiniams etapams apžvelgti, ypatingą dėmesį skiriant mišraus ECoC Greenfluencer nacionalinio bandomojo kurso įgyvendinimui. Be to, diskusijose daugiausia dėmesio skirta pasirengimui būsimiems vietiniams „ECoC GreenCool“ renginiams, tarptautiniam bandomajam kursui, Tartu „Meet-UP“ veiklai ir atvirosios platformos kūrimui.

Vietos „ECoC GreenCool“ renginiai – 2023 m. žiema

Mišraus ECoC Greenfluencer bandomojo kurso rezultatas – dalyvavimas ECoC renginyje/ festivalyje 2023 m. lapkričio-gruodžio mėn., kur studentai išbandė savo žinias ir įtaką auditorijai ECoC miestuose. Vietos renginių metu kiekvienas universiteto partneris, padedamas asocijuotųjų partnerių, atliko tikslinių grupių apklausą (parengtą MILITOS). Remdamiesi apklausų atsiliepimais, tyrimų rezultatais ir patirtimi, įgyta iš kursų programos, ekspertai tobulins MOOC medžiagą.

• „GreenCool ECoC“ renginys Tartu

2023 m. gruodžio 8 d. Tartu Europos kultūros sostinės (EKS) renginyje buvo siekiama pristatyti projektą „GreenCool“ ir išnagrinėti komunikacijos strategijas žaliosiomis temomis. Renginiui buvo atrinktos trys skirtingos organizacijos, siūlančios dalyviams į kelionę panašią patirtį. Pirmoje stotelėje „Paranduskelder“ daugiausia dėmesio skiriama remonto ir perdirbimo veiklai, kuria siekiama paskatinti įpročių ir mąstysenos pokyčius. Tartu aplinkosaugos švietimo centre dalyviai dalyvavo edukacinėje veikloje ir teikė atsiliepimus apie parodas, skirtas klimato kaitai. Paskutinėje kelionės vietoje, A. Le Coq, pristatyta tvari gamybos ir rinkodaros praktika. Renginys, kuriame dalyvavo 29 dalyviai iš įvairių šalių, įskaitant moksleivius iš įvairių Estijos mokyklų, sulaukė teigiamų atsiliepimų, atspindinčių bendrą tikėjimą jaunimo svarba formuojant tvarią ateitį.

• „GreenCool ECoC“ renginys Timišoaroje

„Greencool ECoC“ renginio metu vyko audiovizualinis konkursas, kuriame galėjo dalyvauti visi universiteto studentai, ypač daug dėmesio skiriant Politikos mokslų, Filosofijos ir Komunikacijos fakultetų studentams. Lapkričio 17 d. – gruodžio 13 d. Timišoaroje vykusio konkurso tikslas buvo didinti informuotumą apie tvarumo ir ekologijos problemas, kartu ugdant vaizdo įrašų redagavimo ir komunikacijos įgūdžius. Studentai buvo raginami kurti trumpus „Instagram“ vaizdo įrašus, kuriuose būtų pristatomi kultūriniai renginiai visame Timišoaros ir Timišo regione, įtraukti į oficialią Timišoaros – Europos kultūros sostinės darbotvarkę. Vėliau komunikacijos medžiaga buvo dalijamasi specialiame „Instagram“ puslapyje „Studentų eko Timišoaroje“, kuris greitai surinko 116 sekėjų ir daugiau nei 30 000 peržiūrų. 2023 m. gruodžio 13 d. vykusiame „Greencool“ renginyje dalyvavo 55 dalyviai. Studentai „Greenfluencer“ žodžiu pristatė savo “žaliuosius” pranešimus, taip parodydami dalyvių išsilavinimo ir studijų sričių įvairovę.

• „GreenCool ECoC“ renginys Kaune

2023/2024 m. rudens semestre Bioekonomikos plėtros fakulteto studentai gilino savo žinias pagal „Verslo komunikaciją“ ir „Retoriką ir komunikaciją“ studijų dalykus dalyvaudami ECoC Greenfluencer bandomajame kurse. Jie taip pat dalyvavo renginyje „Reflecting Land Art“, kurį sudarė du etapai: paskaitos pėsčiomis, skirtos įsitraukti į Land Art, ir bendruomenės renginys Kaune. Kurso Žalieji influenceriai (angl., Greenfluencer) studentai dokumentavo savo refleksijas apie Land Art kūrinius, kuriuos apžiūrėjo per pasivaikščiojimų paskaitas, o jų pavyzdžiai buvo aptariami renginio pristatymo metu. Pavyzdžiui, vienoje refleksijoje Land Art kūrinys apibūdintas kaip „norų uraganas“, vaizduojantis šakų tornadą nenaudojant lipnių medžiagų, demonstruojantį atsparumą vėjui.

• „GreenCool ECoC“ renginys Veszpreme

2023 m. lapkričio 28 d. Veszprem, FOTON audiovizualiniame centre, vykęs „GreenCool“ renginys buvo labai sėkmingas – jame, be studentų, dalyvavo daugiau kaip 50 dalyvių. Programos metu Panonijos universiteto „Greenfluencer“ studentai pristatė įdomius pranešimus ir menines instaliacijas įvairiomis aplinkosaugos temomis, skatindami prasmingas diskusijas tarp įvairaus amžiaus dalyvių. Pažymėtina, kad vyko įžvalgi diskusija su dokumentinio filmo „Nėra planetos B“, kuris yra MOOC medžiagos dalis, kūrėjais. Renginio metu taip pat vyko studentų pristatymai ir ekspozicijos, po to vyko kontaktų užmezgimo sesijos ir dokumentinio filmo peržiūra, kurią vainikavo apskritojo stalo diskusija.

Atvira interaktyvi internetinė platforma 2023/2024 m.

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad „Militos“ sukūrė atvirą interaktyvią internetinę platformą „GreenCool“, kurią IT kūrėjai ir „GreenCool“ konsorciumas (https://training.greencoolproject.eu) nuolat tobulina ir derina. Ši platforma gali būti labai naudinga asmenims, organizacijoms ir viešojo, privataus ir trečiojo ekonomikos sektoriaus subjektams, aplinkosaugos ir komunikacijos švietimo paslaugų teikėjams ir visiems, siekiantiems ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą.

TOLIMESNI ŽINGSNIAI

Mišrus ECoC Greenfluencer bandomasis kursas (tarptautiniu lygmeniu) – 2024 m. pavasaris/vasara

Pradėjome rengtis būsimiems tarptautiniams mišriems „ECoC Greenfluencer“ kursams, kurie vyks 2024 m. vasario-birželio mėn. Šiame kurse bus taikomas mišrusis mokymosi metodas, derinant internetines ir neinternetines auditorines sesijas, ir jis bus įgyvendinamas visuose universitetuose partneriuose naudojant patobulintą MOOC medžiagą. Ši medžiaga buvo patobulinta remiantis dėstytojų, studentų ir ECoC renginių dalyvių atsiliepimais. Kursai vyks anglų kalba, o juose dalyvaus tarptautinė studentų grupė.
„Greenfluencer: inovatyvi žalioji komunikacija“ – nemokamas internetinis kursas jaunimui, besidominčiam tvarumu ir įvairiomis komunikacijos priemonėmis, oficialiai sertifikuotas Tartu universitete (https://ut.ee/et/moocs). Registracija į MOOC čia. >>>

Keturi geriausi studentai ir du dėstytojai iš kiekvieno universiteto turės galimybę dalyvauti 2024 m. liepos pirmąją savaitę Tartu vyksiančiame baigiamajame „GreenCool ECoC“ renginyje „International GreenCool Meet-Up“. Po kursų suinteresuotosios šalys, įskaitant dėstytojus ir ECoC ekspertus, apibendrins tarptautinio kurso patirtį.

Kontaktinės detalės:

Projektas Nr. 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563 yra remiamas Europos Komisijos. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.