AMI EDDIG TÖRTÉNT

Blended EKF Greenfluencer kísérleti kurzus (nemzeti szint) – 2023 ősz/tél

2023 szeptemberében indultak el a MOOC kurzusfejlesztést követően a Blended EKF Greenfluencer kísérleti kurzusok (blended: online órák és offline tantermi órák) a partneregyetemeken. Minden egyetemen más-más formában valósították meg a kurzusokat, a Pannon Egyetemen egy teljesen új kurzust hoztak létre, a Temesvári Nyugati Egyetem és a kaunasi VMU a meglévő választható kurzusaikba integrálta, míg az észt Tartui Egyetem megnyitotta a MOOC-ot is és indított egy kurzust is a hallgatók számára. A négy országból több mint 100 hallgató vett részt a kísérleti kurzusokon. Az őszi félévben a kurzust egy vezető oktató irányította, valamint mentorálta a hallgatókat a meghívott társelőadók közreműködésével. A kurzus első részben a hallgatók egyénileg dolgozták fel a MOOC tananyagot, míg a második részben a tantervnek megfelelően egyéni, páros és csoportos munkát végeztek, amelyet a vezető oktató mentorált és segített. A hallgatók nemzeti egyetemi kreditpontokat vagy ECTS-pontokat kaptak a sikeres teljesítést követően.

Nemzetközi projekttalálkozó Temesváron – 2024. november

A negyedik személyes transznacionális projekttalálkozóra 2023. november 7-én került sor a romániai Temesváron, a Temesvári Nyugati Egyetem szervezésében. Az összes partnerintézmény képviselői jelen voltak, köztük a Pannon Egyetem (Magyarország), a Vytautas Magnus Egyetem (Litvánia), a Tartui Egyetem (Észtország) és a Militos Consulting S.A. (Görögország). A találkozó során az öt különböző országból érkező résztvevők különböző témákat vitattak meg, többek között pénzügyi kérdéseket, terjesztési stratégiákat, kérdés-feleleteket és projektmenedzsment kérdéseket. Különös hangsúlyt kapott a projekt általános előrehaladásának és a legfontosabb mérföldkövek áttekintése, különös tekintettel a Blended EKF Greenfluencer nemzeti kísérleti kurzus végrehajtására. Emellett a megbeszélések középpontjában a közelgő helyi EKF GreenCool események előkészítése, a nemzetközi kísérleti kurzus, a Tartu Meet-UP esemény és a nyílt platform fejlesztése állt.

GreenCool rendezvények Európa Kulturális Fővárosaiban – 2023. tél

A Blended EKF Greenfluencer kísérleti kurzus eredménye egy 2023. november-decemberi EKF rendezvényen/fesztiválon való részvétel volt, ahol a hallgatók kipróbálták és tesztelték tudásukat és offline befolyásolták közönségüket az EKF városokban. A helyi rendezvények során minden egyetemi partner a társult partnerek segítségével felmérést végzett (a Militos által kifejlesztett kérdőív segítségével) a célcsoportok körében. A felmérések visszajelzéseit, a kutatási eredményeket és a tanfolyami tananyagból szerzett tapasztalatokat felhasználva a szakértők finomítani és pontosítani fogják a MOOC anyagát.

• GreenCool EKF rendezvény Tartuban

A 2023. december 8-án tartott tartui EKF rendezvény célja a GreenCool projekt bemutatása és a zöld témák kommunikációs stratégiáinak feltárása volt. Az eseményre három különböző szervezetet választottak ki, amelyek utazásszerű élményt nyújtottak a résztvevőknek. Az első állomás, a Paranduskelder, javítási és értéknövelt újrahasznosítási (upcycling) tevékenységekre összpontosított, hogy a szokások és a gondolkodásmód megváltoztatására ösztönözze. A Tartui Környezeti Nevelési Központban a résztvevők oktatási tevékenységekben vettek részt, és nyújtottak visszajelzést az éghajlatváltozással foglalkozó kiállításokról. A végső célállomás, az A. Le Coq, a gyártás és a marketing fenntartható gyakorlatait mutatta be. A 29 különböző hátterű résztvevő, köztük különböző észt iskolák diákjai pozitív visszajelzéseket adtak, ami azt a közös hitet tükrözi, hogy a fiatalok fontos szerepet játszanak a fenntartható jövő alakításában.

• GreenCool EKF rendezvény Temesváron

A Greencool EKF multiplikációs rendezvényen egy audiovizuális versenyt rendeztek, amely minden egyetemi hallgató számára nyitott volt, különös tekintettel a Politikai Tudományok, Filozófia és Kommunikációtudományi Karra. A 2023. november 17. és december 13. között Temesváron zajló verseny célja a fenntarthatóság és az ökológiai kérdések tudatosítása volt, miközben a videószerkesztési és kommunikációs készségeket fejlesztették. A diákokat arra ösztönözték, hogy készítsenek rövid Instagram-videókat, amelyek Temesvár és Temes megye kulturális eseményeit mutatják be, amelyek szerepelnek Temesvár Európa Kulturális Fővárosa hivatalos programjában. A kommunikációs anyagokat ezt követően megosztották a “Student eco in Timisoara” nevű, külön erre a célra létrehozott Instagram-oldalon, amely gyorsan 116 követőt és több mint 30 000 megtekintést gyűjtött össze. A 2023. december 13-i Greencool rendezvényen 55 résztvevő vett részt. A Greenfluencer diákok szóban mutatták be zöld üzeneteiket, mely tükrözte a résztvevők tanulmányi hátterének és területeinek sokszínűségét.

• GreenCool EKF rendezvény Kaunasban

A 2023/2024-es őszi félévben a Biogazdaságfejlesztési Kar hallgatói az EKF Greenfluencer kísérleti kurzusán keresztül bővítették ismereteiket az “Üzleti kommunikáció” és a “Retorika és kommunikáció” tárgyakból. Részt vettek a “Reflecting Land Art” rendezvényen is, amelynek két szakasza volt: sétáló előadások a Land Arttal való foglalkozáshoz és egy közösségi rendezvény Kaunasban. A Greenfluencer hallgatók dokumentálták a Land Art műalkotásokkal kapcsolatos reflexióikat, amelyekkel a sétáló előadások során találkoztak, és amelyekből egy kiállításon mutattak be példákat. Az egyik reflexió például “a vágyak hurrikánjaként” írta le a Land Art egyik darabját, amely ágakból álló tornádót ábrázolt ragasztóanyagok használata nélkül, bemutatva annak ellenálló képességét a széllel szemben.

• GreenCool EKF rendezvény Veszprémben

A 2023. november 28-án a veszprémi FOTON Audiovizuális Központban megrendezett GreenCool esemény nagy sikerrel zajlott az egyetemi hallgatók és több mint 50 érdeklődő részvételével. A programon a Pannon Egyetem Greenfluencer hallgatói tartottak magával ragadó előadásokat és művészeti installációkat különböző környezetvédelmi témákban, érdekes beszélgetéseket generálva ezzel a résztvevők minden korosztálya között. Kiemelendő, hogy a MOOC anyagának részét képező “There is no planet B” című dokumentumfilm alkotóival is volt egy tanulságos beszélgetés. A rendezvényen hallgatói előadásokat és bemutatókat is tartottak, majd kapcsolatépítés és a dokumentumfilm vetítése következett, amely egy kerekasztal-beszélgetésben csúcsosodott ki.

Nyitott interaktív online Platform 2023/2024

Örömmel jelentjük be, hogy a Militos kifejlesztette a GreenCool nyílt interaktív online Platformot, amelyet az informatikai fejlesztők és a GreenCool konzorcium (https://training.greencoolproject.eu) folyamatosan fejlesztenek és finomhangolnak. A Platform jelentős értékkel bírhat az üzleti, a civil és a közszférában tevékenykedő személyek, szervezetek és szereplők, a környezetvédelmi és kommunikációs oktatásban résztvevők, valamint minden olyan érdeklődő számára, aki a környezetvédelmi tudatosság megteremtésére törekszik.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Blended EKF Greenfluencer kísérleti kurzus (nemzetközi szint) – 2024 tavasz/nyár

Megkezdtük a közelgő nemzetközi Blended EKF Greenfluencer kurzus előkészületeit, amely a tervek szerint 2024 februárjában indul és júniusban zárul. Ez a kurzus vegyes tanulási megközelítést alkalmaz, amely kombinálja az online és offline tantermi foglalkozásokat, és az összes partneregyetem által továbbfejlesztett MOOC-anyagok felhasználásával valósul meg. Ezeket az anyagokat az oktatók, a hallgatók és az EKF-rendezvények résztvevőinek visszajelzései alapján finomították/fejlesztették. A kurzus angol nyelven zajlik majd, és nemzetközi hallgatók sokszínű csoportja vesz részt benne.
A “Greenfluencer: innovatív zöld kommunikáció”, egy ingyenes online kurzus a fenntarthatóság és a különböző kommunikációs eszközök iránt érdeklődő fiatal felnőttek számára, amelyet a Tartui Egyetem (https://ut.ee/et/moocs) hivatalosan is elismer. Regisztráció a MOOC-ra itt. >>>

Minden partneregyetemről a legjobb négy hallgató és két oktató részt vehet a GreenCool EKF zárórendezvényén, a 2024. július első hetében Tartuban megrendezésre kerülő Nemzetközi GreenCool Meet-Up eseményen.

A kurzust követően az érdekeltek, köztük az oktatók és az EKF-szakértők egy online workshop keretében összegzik a nemzetközi kurzus tapasztalatait, és azokat egy útmutatóban foglalják össze.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Projekt száma: 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563